Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie nr 28/2005

10.05.2005
Zarządzenie nr 28/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia "Procedury postępowania w zakresie tworzenia planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu...

Zarządzenie nr 27/2005

10.05.2005
Zarządzenie nr 27/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie gromadzenia w Narodowym Funduszu Zdrowia danych z zestawień składek na ubezpieczenie zdrowotne, przesyłanych przez płatników składek w formie elektronicznej...

Zarządzenie nr 26/2005

10.05.2005
Zarządzenie nr 26/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 marca 2005 r. zmieniające zarządzenie Nr 18/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do przedłużenia...

Zarządzenie Nr 26/2004

02.03.2005
Zarządzenie Nr 26/2004 z dnia 13 października 2004 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zarządzenie Nr 25/2004

02.03.2005
Zarządzenie Nr 25/2004 z dnia 13 października 2004 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia „Informacji o warunkach zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki...

Zarządzenie Nr 24/2004

02.03.2005
Zarządzenie Nr 24/2004 z dnia 13 października 2004 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia „Informacji o warunkach zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna”...