Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 113/2005

30.12.2005
Zarządzenie Nr 113/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 93/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2005 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych...

Zarządzenie Nr 112/2005

30.12.2005
Zarządzenie Nr 112/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 92/2005 z dnia 17 października 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych...

Zarządzenie Nr 111/2005

30.12.2005
Zarządzenie Nr 111/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 76/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych...

Zarządzenie Nr 110/2005

30.12.2005
Zarządzenie Nr 110/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie 22/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia „Procedury przekazywania...

Zarządzenie Nr 109/2005

30.12.2005
Zarządzenie Nr 109/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 103/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o...

Zarządzenie Nr 108/2005

30.12.2005
Zarządzenie 108/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sprostowania oczywistych błędów w zarządzeniu Nr 90/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2005 r. w sprawie przyjęcia...