Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 42/2005

04.07.2005
Zarządzenie Nr 42/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wprowadzenia do stosowania w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia "Zakładowej instrukcji obiegu dowodów księgowych".

Zarządzenie Nr 39/2005

01.07.2005
Zarządzenie Nr 39/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 6/2004 z dnia 13 października 2004 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie...

Zarządzenie Nr 37/2005

20.06.2005
Zarządzenie Nr 37/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie połączenia niektórych komórek organizacyjnych w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 36/2005

20.06.2005
Zarządzenie Nr 36/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu rozpatrywania wniosku o wdrożenie nowego programu terapeutycznego (lekowego) w zakresie programów finansowanych przez Narodowy Fundusz...

Zarządzenie Nr 35/2005

13.06.2005
Zarządzenie Nr 35/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie połączenia niektórych komórek organizacyjnych w Świętokrzyskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 34/2005

09.06.2005
Zarządzenie Nr 34/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 37/2004 w sprawie określenia sposobu i trybu przygotowania, do podpisu Prezesa Funduszu, decyzji o refundacji leków sprowadzanych na...