Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 36/2004

16.11.2004
Zarządzenie Nr 36/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie zmiany "Katalogu świadczeń onkologicznych"...

Zarządzenie Nr 35/2004

16.11.2004
Zarządzenie Nr 35/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przewidzianych na świadczenia opieki zdrowotnej realizowane w ramach programów terapeutycznych (lekowych):...