Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 61/2005

22.09.2005
Zarządzenie Nr 61/2005 z dnia 19 września 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wprowadzenia w życie "Procedury przeprowadzania rozliczeń związanych z dotacją celową przeznaczoną na finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia...

Zarządzenie Nr 56/2005

21.09.2005
Zarządzenie Nr 56/2005 z dnia 9 września 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Zarządzenie Nr 55/2005

08.09.2005
Zarządzenie Nr 55/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:...

Zarządzenie Nr 54/2005

08.09.2005
Zarządzenie Nr 54/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zatwierdzenia do realizacji programu zdrowotnego pt. "Program profilaktyki chorób odtytoniowych - palenie jest uleczalne".

Zarządzenie Nr 53/2005

30.08.2005
Zarządzenie Nr 53/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie połączenia niektórych komórek organizacyjnych w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 52/2005

30.08.2005
Zarządzenie Nr 52/2005 z dnia 23 sierpnia 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 8/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w...