Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 30/2004

18.11.2004
Zarządzenie Nr 30/2004 z dnia 4 listopada 2004 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 19/2004 z dnia 13 października 2004 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie...

Zarządzenie Nr 31/2004

17.11.2004
Zarządzenie Nr 31/2004 z dnia 4 listopada 2004 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 18/2004 z dnia 13 października 2004 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie...

Zarządzenie Nr 32/2004

17.11.2004
Zarządzenie Nr 32/2004 z dnia 4 listopada 2004 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zmiany "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym w...

Zarządzenie Nr 33/2004

17.11.2004
Zarządzenie Nr 33/2004 z dnia 4 listopada 2004 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 20/2004 z dnia 13 października 2004 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie...

Zarządzenie Nr 34/2004

17.11.2004
Zarządzenie Nr 34/2004 z dnia 4 listopada 2004 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie kwalifikacji oddziałów szpitalnych do określonego typu, ustalenia wzoru aneksu do umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo szpitalne...

Zarządzenie Nr 37/2004

16.11.2004
Zarządzenie Nr 37/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie określenia sposobu i trybu przygotowania, do podpisu Prezesa Funduszu, decyzji o refundacji leków sprowadzanych na warunkach i w trybie art. 4 ustawy z...