Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-37/14

10.10.2014
Świadczenia asysty technicznej i konserwacji na oprogramowanie Oracle.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-28/14

08.10.2014
Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Oddziałów Wojewódzkich i Centrali NFZ oraz łącznego sprawozdania Narodowego Funduszu Zdrowia za okres 01.01- 31.12.2014 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-22/14

06.10.2014
Dostawa i wdrożenie sprzętowych szyfratorów warstwy drugiej wraz ze wsparciem technicznym.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-32/14

03.10.2014
Świadczenie usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania ASE Small Business Edition Support, Red Hat Enterprise Linux Server Standard, Basic Support Coverage VMware

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-33/14

29.09.2014
Dostawa komputerów stacjonarnych, przenośnych i monitorów.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - AZP-2611-30/14

29.09.2014
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na "Subskrypcję i konserwację systemu Informatycznego Wspomagania Działalności Narodowego Funduszu Zdrowia obejmującą usługi konsultacji, doradztwa, subskrypcji,...