Aktualności

Aktualności Centrali

Wyjaśnienie

19.01.2009
W związku z publikacjami prasowymi informujemy, że pracownicy Centrali NFZ nie otrzymali w 2008 roku nagród, jak również abonamentów na leczenie w prywatnych klinikach.

Komunikat dla świadczeniodawców

14.01.2009
Komunikat w sprawie rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej, udzielonych poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych przed dniem 1 stycznia 2009 r.

Komunikat personalny

12.01.2009
Komunikat w związku z rezygnacją z pełnionej funkcji dyrektora Małopolskiego OW NFZ.

Komunikat DSOZ

31.12.2008
Komunikat dotyczący sprawozdawania świadczeń w ramach realizacji umów zawartych na rok 2009.

Komunikat DGL

30.12.2008
Komunikat dotyczący zwiększenia wyceny świadczeń podstawowych w zakresach: chemioterapia, programy terapeutyczne.

Komunikat

23.12.2008
Komunikat w sprawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Zdrowia, Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dyrektorami szpitali zawartego 22 grudnia 2008r.