Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

26.11.2008
Komunikat dotyczący nowej wersji słownika komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących.

Komunikat DGL

26.11.2008
Komunikat w sprawie objęcia finansowaniem ze środków publicznych produktu leczniczego Synagis (palivizumab).

Komunikat

26.11.2008
Komunikat w sprawie fałszywych zaproszeń na spotkanie organizowane w dniu 5 grudnia 2008 r. w Jadwisinie

Komunikat

26.11.2008
Zgodnie z art. 130 kodeksu pracy informujemy, że dzień 24 grudnia 2008 roku dla pracowników Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia jest dniem wolnym od pracy, za odpracowaniem w dniu 6 grudnia 2008 r.

Komunikat

18.11.2008
Komunikat w sprawie spotkania, którego tematem było wyjaśnienie wątpliwości występujących podczas renegocjacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe na 2009 rok.

Komunikat

30.10.2008
Komunikat dot. weryfikacji zapisów w księgach rejestrowych zakładów opieki zdrowotnej.