Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla Świadczeniodawców i twórców oprogramowania

04.05.2023
Komunikat dla Świadczeniodawców i twórców oprogramowania – dokumentacja dla usług publicznych CBWiD

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania

02.05.2023
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń, które podlegają sprawozdawczości z zakresu list oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania

28.04.2023
Ważne elementy SWIAD-a przy sprawozdawaniu grup w stomatologii

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania - wystawianie i realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

28.04.2023
Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania -wystawianie i realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania

28.04.2023
Komunikat w sprawie stosowania współczynników korygujących rozliczaną krotność (KODY SPECJALNEGO ROZLICZENIA)

Komunikat dla świadczeniodawców

21.04.2023
Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania.