Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat

23.01.2008
Komunikat w sprawie zwrotu kosztów świadczeń udzielonych w roku 2007 i niesfinansowanych przez Biuro Rozliczeń Międzynarodowych

Komunikat Prezesa NFZ

17.01.2008
Komunikat Prezesa NFZ w sprawie finansowania niektórych leków stosowanych w ramach farmakoterapii i chemioterapii niestandardowych.

Komunikat Prezesa NFZ

11.01.2008
Komunikat w sprawie zawierania umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Komunikat Prezesa NFZ

07.01.2008
Komunikat w sprawie przedłużenia terminu udostępniania oprogramowania Pakiet Świadczeniodawcy i KS-SWD.

Komunikat Prezesa NFZ

07.01.2008
Komunikat w związku z trwającym procesem zawierania (aneksowania) umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na rok 2008 i lata następne.

Komunikat

13.12.2007
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie Nr 80/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 września 2006 roku w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o...