Aktualności

Aktualności Centrali

Informacja

05.02.2008
Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje harmonogram negocjacji dotyczących projektu ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Komunikat

30.01.2008
Komunikat w sprawie udostępniania bezpłatnego oprogramowania Pakiet Świadczeniodawcy i KS-SWD.

Komunikat Prezesa NFZ

29.01.2008
Komunikat w sprawie aplikacji obsługujących rozliczenia w rodzaju ZPO - zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Komunikat

23.01.2008
Komunikat w sprawie zwrotu kosztów świadczeń udzielonych w roku 2007 i niesfinansowanych przez Biuro Rozliczeń Międzynarodowych

Komunikat Prezesa NFZ

17.01.2008
Komunikat Prezesa NFZ w sprawie finansowania niektórych leków stosowanych w ramach farmakoterapii i chemioterapii niestandardowych.

Komunikat Prezesa NFZ

11.01.2008
Komunikat w sprawie zawierania umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.