Aktualności

Aktualności Centrali

ICD-9 PL w wersji 5.31

15.07.2016
W związku z błędem w systemie informatycznym w wersji słownika 33.01 nr publikacji 5.31 poprawiono daty obowiązywania poszczególnych procedur medycznych...

Przerwa serwisowa

08.07.2016
Informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi, w sobotę 9 lipca 2016 r. w godzinach 05:00 - 07:00 nastąpi przerwa w dostępie do systemów informatycznych Centrali NFZ

Komunikat dla Świadczeniodawców

29.06.2016
Komunikat w sprawie nowych wartości przekazywanych w ramach komunikatu SWIAD

Komunikat DGL

23.06.2016
Centrala NFZ publikuje informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych...

Komunikat DGL

21.06.2016
Centrala NFZ publikuje informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych...

Komunikat dla świadczeniodawców

17.06.2016
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących