Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

28.04.2021
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy 19/4 Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 (SWIAD)

Komunikat dla świadczeniodawców

28.04.2021
Komunikat dla usługodawców realizujących endoprotezoplastyki stawowe w ramach Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk

Wznowienie realizacji zabiegów planowych

27.04.2021
W przypadku ograniczonej lub czasowo zawieszonej realizacji świadczeń wykonywanych planowo, Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia zaleca wznowienie ich udzielania od 4 maja 2021 roku.

Placówki medyczne zyskają więcej czasu na rozliczenie umów z 2020 roku

Ważne!
26.04.2021
Do końca grudnia 2021 roku placówki medyczne mogą rozliczyć umowy za 2020 rok. Wydłużenie okresu na wywiązanie się świadczeniodawców z kontraktów za 2020 roku umożliwiło podpisanie przez ministra zdrowia nowelizacji rozporządzenia w sprawie OWU.

Komunikat DGL - Słownik PRH

23.04.2021
Udostępniona została nowa publikacja słownika produktów handlowych wersja 296