Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

05.03.2021
Komunikat dla usługodawców realizujących endoprotezoplastyki stawowe w ramach Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk

Komunikat DGL - słownik PRH

04.03.2021
Udostępniona została nowa publikacja słownika produktów handlowych wersja 294

Komunikat dla świadczeniodawców

02.03.2021
Informacja o wielkości kwoty refundacji i pozostałych parametrów określonych w ustawie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych za okres styczeń-grudzień 2020 r.

Komunikat dla świadczeniodawców oraz dostawców oprogramowania

01.03.2021
Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje do konsultacji specyfikację usług dla eZWM v.2.1.7. uwzględniającą zmiany wynikające z wprowadzenia obsługi zleceń elektronicznych oraz wynikające z nowych wzorów zlecenia zaopatrzenia/zlecenia naprawy

Komunikat dla świadczeniodawców

26.02.2021
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie skierowań do świadczeń psychologicznych dla dorosłych, w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

Komunikat dla świadczeniodawców

25.02.2021
Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i Centralnych Reguł Weryfikacji