Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla Świadczeniodawców

17.08.2017
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji szczegółowy komunikat sprawozdawczy XML dotyczący przekazywania umowy ze świadczeniodawcami w postaci dokumentu elektronicznego (UMX w wersji 3.7).

Komunikat DGL

07.08.2017
w sprawie prawidłowego przekazywania w komunikacie elektronicznym LEK danych dotyczących zrealizowanych recept refundowanych wystawionych na leki recepturowe...

Komunikat DEF

07.08.2017
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń - czerwiec 2017 r.

Przerwa serwisowa

07.08.2017
Informujemy, że ze względu na niezbędne prace konserwacyjne 7 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) w godzinach 22:00-24:00 nastąpi przerwa w dostępie do systemu eWUŚ.

Przerwa serwisowa

01.08.2017
Z uwagi na prace serwisowe w dniu 1 sierpnia 2017 r. w godzinach od 16:30 do godziny 17:30 mogą wystąpić utrudnienia w pracy niektórych aplikacji.

Komunikat dla Świadczeniodawców

24.07.2017
w sprawie wyników preselekcji świadczeniodawców do realizacji opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach pilotażu POZ PLUS