Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

29.06.2017
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację.

Komunikat dla świadczeniodawców

28.06.2017
w sprawie prowadzenia list oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty onkologicznej

Komunikat DGL

26.06.2017
Słownik produktów handlowych w.261

Komunikat dla świadczeniodawców

26.06.2017
w sprawie preselekcji świadczeniodawców do realizacji opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach pilotażu POZ PLUS...

Komunikat DGL

23.06.2017
Centrala NFZ publikuje informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu...

Komunikat DGL

14.06.2017
dotyczący prawidłowego sprawozdawania świadczeń w zakresie chemioterapia i programy lekowe...