Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

18.07.2017
w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Komunikat dla świadczeniodawców

14.07.2017
Komunikat dotyczący udostępnienia funkcjonalności aplikacji Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (ap-DiLO)

Komunikat DEF

06.07.2017
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń - maj 2017 r.

Komunikat dla świadczeniodawców

04.07.2017
dotyczy sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Komunikat DGL

30.06.2017
w sprawie ogłoszenia świadczeniodawcy, któremu, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), udzielane jest upoważnienie do przeprowadzenia...

Komunikat dla świadczeniodawców

30.06.2017
dotyczący aplikacji Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (ap-DiLO)