Aktualności

Aktualności Centrali

MZ: Są podwyżki dla pielęgniarek od września 2015 r.

09.09.2015
Ministerstwo Zdrowia, doceniając rolę pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia w Polsce, podejmuje szczególnie intensywne, wielokierunkowe działania, aby spowodować zwiększenie liczby zatrudnionych pielęgniarek i położnych, a także poprawić...

Słowniki

04.09.2015
Słownik produktów handlowych w.232 (programy lekowe)

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

28.08.2015
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza do uczestniczenia w postępowania mającym na celu wyłonienie przez AOTMiT podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych...

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

25.08.2015
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń...

Komunikat DGL

24.08.2015
Centrala NFZ publikuje informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych.

Słowniki

21.08.2015
Słownik produktów handlowych w.231 (programy lekowe)