Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący aktualizacji słownika grup zawodowych

13.07.2015
W celu osiągnięcia spójności słownika grup zawodowych z klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy wprowadzonej przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r...

Komunikat dla świadczeniodawców

10.07.2015
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zmianie ulegnie opis komunikatu kolejek oczekujących prowadzonych w udostępnionej aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE), wykorzystywany do importu informacji o osobach oczekujących.

Komunikat DGL

29.06.2015
Centrala NFZ publikuje informacje o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego…

Komunikat DSOZ

26.06.2015
Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący sprawozdawania świadczeń zrealizowanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (karta DiLO)

Komunikat DGL

24.06.2015
Centrala NFZ publikuje informacje o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych, narastająco (styczeń - grudzień 2014 r.)

Szkolenia Efektywne Działanie Przez Mapowanie

18.06.2015
Zapraszamy do zgłoszeń na szkolenia dotyczące szacowania i mapowania potrzeb zdrowotnych organizowane przez Ministerstwo Zdrowia.