Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dotyczący prawidłowego sprawozdawania świadczeń w zakresie chemioterapia i programy lekowe

09.02.2017
W związku z trwającym procesem wprowadzania sprawdzeń, mających na celu zweryfikowanie świadczeń w zakresie chemioterapia i programy lekowe informujemy, że należy przestrzegać zasad sprawozdawczych wymienionych poniżej...

Komunikat NFZ w sprawie aktualizacji danych w ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym

08.02.2017
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept...

Słowniki

07.02.2017
Słownik produktów handlowych w.256

Komunikat dla świadczeniodawców

06.02.2017
w sprawie zmiany wartości przekazywanych w atrybucie upraw-dod elementu upraw-dodatkowe komunikatu SWIAD

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

01.02.2017
Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)...

ICD-9 PL w wersji 5.34

27.01.2017
Opublikowano nową wersję słownika ICD - 9 w wersji 5.34.