Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat

07.05.2008
Komunikat w sprawie projektu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w 2008 r.

Komunikat

06.05.2008
Komunikat w sprawie projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Komunikat DGL

23.04.2008
Komunikat dotyczący projektu zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Komunikat DSOZ

17.04.2008
Komunikat w związku z wątpliwościami wynikającymi z konieczności stosowania zasad i trybu wystawiania recept uprawniających do nabywania refundowanych leków stosowanych w chorobach przewlekłych.

Komunikat

16.04.2008
Komunikat w związku z możliwymi utrudnieniami dostępu do serwisu internetowego NFZ.

Komunikat

16.04.2008
Komunikat w związku z opublikowaniem Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2008 r.