Aktualności

Aktualności Centrali

Informacja

08.08.2008
Informacja w związku z katastrofą kolejową w Czechach.

Komunikat dla świadczeniodawców

25.07.2008
Komunikat w sprawie wprowadzenia nowego typu uprawnienia w sprawozdawczości recept lekarskich.

Komunikat DGL

18.07.2008
Komunikat Departamentu Gospodarki Lekami Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie realizacji zakresu "Kwalifikacja i weryfikacja leczenia biologicznego w programie leczenia RZS i MIZS" w ramach terapeutycznych programów zdrowotnych.

Komunikat prasowy

16.07.2008
Komunikat w sprawie zasad odbioru przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Komunikat

09.07.2008
Komunikat w sprawie terapeutycznego programu zdrowotnego "Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B".

Komunikat DSOZ

03.07.2008
Komunikat w sprawie przedstawienia do konsultacji projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne -...