Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DSOZ

30.06.2008
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane.

Komunikat DSOZ

27.06.2008
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

Komunikat DSOZ

25.06.2008
Komunikat w sprawie przedstawienia do konsultacji projektu zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Materiały z konferencji prasowej

11.06.2008
Materiały dotyczace nowego systemu rozliczeń ze szpitalami wg jednorodnych grup pacjentów zaprezentowane podczas konferencji prasowej w dniu 11 czerwca 2008 roku.

Zaproszenie na konferencję prasową

10.06.2008
Zaproszenie na konferencję prasową na temat wprowadzenia od 1 lipca 2008 roku nowego systemu rozliczeń ze szpitalami wg jednorodnych grup pacjentów.

Komunikat

09.06.2008
Komunikat w sprawie podstaw ubezpieczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz rozliczeń z tytułu OC.