Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

23.03.2017
Centrala NFZ publikuje informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego...

Komunikat dla świadczeniodawców

20.03.2017
w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Komunikat DEF

15.03.2017
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację za styczeń 2017 r.

Słowniki

08.03.2017
Słownik produktów handlowych w.258

Komunikat DGL

08.03.2017
W związku z publikacją Zarządzenia nr 16/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu zdrowia z dnia 3 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia oraz...

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

06.03.2017
Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)...