Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat NFZ w sprawie sprzedaży jednoskładnikowych oraz wieloskładnikowych surowców farmaceutycznych w aptekach

25.04.2017
Narodowy Fundusz Zdrowia, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia popartym opinią Konsultanta Krajowego w dziedzinie farmacji aptecznej informuje, że nie podlega refundacji ze środków publicznych sprzedaż jednoskładnikowych oraz wieloskładnikowych...

Komunikat DGL

24.04.2017
Centrala NFZ publikuje informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego...

#CIĄŻAPRZEZPOŁOŻNĄ

12.04.2017
Centrala NFZ serdecznie zaprasza położone na szkolenie pt.: „Nowe perspektywy sprawowania opieki przez położną nad kobieta w ciąży i nowo narodzonym dzieckiem w kontekście świadczeń finansowanych przez NFZ”. Szkolenie odbędzie się w dniu 26 kwietnia...

Przerwa serwisowa

10.04.2017
W związku z pracami technicznymi związanymi z funkcjonowaniem serwisu http://recepty.nfz.gov.pl/ nie jest możliwe pobieranie informacji do systemów aptecznych o zablokowanych receptach...

Komunikat w sprawie kontraktowania w 2017 r. świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne

06.04.2017
W związku z opublikowaniem zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 23/2017/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne oraz ogłoszeniem postępowań konkursowych w tym rodzaju świadczeń...

Komunikat DEF

04.04.2017
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń - luty 2017 r.