Aktualności

Aktualności Centrali

Leczenie poza granicami kraju - Informacje dla lekarza

17.11.2014
Informacje o leczeniu poza granicami kraju

Komunikat dla świadczeniodawców

29.10.2014
Komunikat w sprawie wydawania pacjentom skierowań, recept oraz zleceń zgodnie z zaleceniami zawartymi w karcie informacyjnej po leczeniu szpitalnym.

Komunikat DSOZ

02.10.2014
Komunikat w sprawie sprawozdawania w raportach statystycznych umiejscowienia wykonania świadczeń stomatologicznych

Komunikat DSOZ

12.09.2014
Komunikat w sprawie implementacji sprawdzenia prawidłowości kodowania w obszarze JGP procedur medycznych ICD-9 PL.

Komunikat DSOZ

17.02.2014
Typ zestawu świadczeń (tryb realizacji świadczeń)

Komunikat dla świadczeniodawców

05.03.2013
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie prawidłowej procedury weryfikowania i rozliczania świadczeń zdrowotnych na podstawie unijnych przepisów o koordynacji.