Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat personalny

09.05.2005
Komunikat personalny

Informacja prasowa

29.04.2005
Informacja prasowa na temat wyceny procedury hemodializy

Komunikat personalny

27.04.2005
Komunikat personalny

Komunikat personalny

25.04.2005
Komunikat personalny

Komunikat personalny

20.04.2005
Komunikat personalny w sprawie powołania zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw finansowych.

Ogłoszenie

18.04.2005
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia zatrudni na 1/2 etatu specjalistę do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.