Aktualności

Aktualności Centrali

Poradnik Pacjenta: Pierwsza pomoc przy odmrożeniach

Ważne!
11.01.2024
Warto wiedzieć o zagrożeniach związanych z zimową aurą i podejmować odpowiednie środki ostrożności, aby chronić siebie i innych przed skutkami niskich temperatur. Odmrożenia ciała są szczególnie niebezpieczne dla zdrowia.

Nowa grupa pacjentów zyskała obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego

Ważne!
05.01.2024
Od 1 stycznia 2024 roku nowe grupy pacjentów zyskały obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego.

Komunikat dla świadczeniodawców

05.01.2024
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń, które podlegają sprawozdawczości z zakresu list oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych

Komunikat dla świadczeniodawców

05.01.2024
Dostosowanie Informatora o Terminach Leczenia do znowelizowanych przepisów potrwa dłużej.

Komunikat DEF

04.01.2024
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację.

Nowa numeracja wyrobów medycznych według kodów

Ważne!
02.01.2024
Przypominamy, że od 1 stycznia 2024 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające w sprawie wykazu wyrobów medycznych, które wprowadziło nową numerację wyrobów według kodów, a nie jak dotychczas liczb porządkowych.