Biuletyn Informacji Publicznej Łódzkiego OW NFZ

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - ZP/ŁOW NFZ/4/2018 - wybór najkorzystniejszej oferty

16-10-2018

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 48 50, ogłasza na podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1579)  ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowymi zagranicznym na rzecz Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia”.

Źródło: Wydział Prawno-Organizacyjny i Gospodarczy

Podmiot publikujący: ŁOW NFZ
Autor informacji: Adam Łukasiewicz - Przewodniczący Komisji Przetargowej
Publikujący informację: Magdalena Góralczyk
Publikacja informacji: 16.10.2018 15:37
Aktualizacja informacji: 29.10.2018 12:50
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności