Biuletyn Informacji Publicznej Śląskiego OW NFZ

Wykaz podmiotów leczniczych, które przedstawiły akty o połączeniu

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 844) Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza wykaz podmiotów leczniczych, które przedstawiły akty o połączeniu.

Wykaz podmiotów leczniczych, które przedstawiły akty o połączeniu

Podmiot publikujący: Śląski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Śląskiego OW NFZ
Publikujący informację: Rafal Razik
Publikacja informacji: 26.06.2017 18:00
Aktualizacja informacji: 26.06.2017 18:01
Sprawdź historię zmian