Biuletyn Informacji Publicznej Śląskiego OW NFZ

Dostępność

Kontakt do koordynatora dostępności w Śląskim Oddziale NFZ w Katowicach

Emanuel Strojek - Starszy Specjalista - WOK-II (Dział Informacji i Koordynacji)

e-mail: emanuel.strojek@nfz-katowice.pl
telefon:  32 7350514

Śląski OW NFZ w Katowicach, 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13, budynek B, pok.0.18

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
  • sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewniania przez NFZ dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  • monitorowanie działalności NFZ w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

Wniosek o zapewnienie dostępności Śląski OW NFZ

Jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami lub przedstawicielem ustawowym takiej osoby i widzisz bariery architektoniczne lub informacyjno –komunikacyjne w Śląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ, możesz złożyć wniosek o zapewnienie dostępności

Złóż wniosek:

  • e-mailem na adres: Emanuel.Strojek@nfz-katowice.pl
  • listownie na adres: ul. Kossutha  13, 40-844 Katowice

Powinniśmy zrealizować wniosek w 14 dni od jego złożenia. Poinformujemy Cię, jeżeli:

  • nie będzie to możliwe – podamy przyczyny i wskażemy nowy termin
  • nie będziemy mogli zapewnić dostępności zgodnie z wnioskiem – zaproponujemy alternatywne rozwiązanie.

Gdy nie zapewnimy wnioskowanej dostępności na obowiązujących warunkach, masz prawo złożyć skargę do Prezesa Zarządu PFRON – w terminie 30 dni od upływu terminów na zapewnieni dostępności.

Podstawa prawna

ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020 poz. 1063).

Wniosek o zapewnienie dostępności do pobrania poniżej

 

Pliki do pobrania