Biuletyn Informacji Publicznej Śląskiego OW NFZ

Dostępność

Kontakt do koordynatora dostępności w Śląskim Oddziale NFZ w Katowicach

Emanuel Strojek - Starszy Specjalista - WOK-II (Dział Informacji i Koordynacji)

e-mail: emanuel.strojek@nfz-katowice.pl
telefon:  32 7350514

Śląski OW NFZ w Katowicach, 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13, budynek B, pok.0.18

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
  • sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewniania przez NFZ dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  • monitorowanie działalności NFZ w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Pliki do pobrania