Biuletyn Informacji Publicznej Śląskiego OW NFZ

Zamówienia publiczne

Śląski OW NFZ w Katowicach informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz-katowice.ezamawiajacy.pl, w zakładce „Aktualne”.

Tryb podstawowy bez negocjacji - Dostawa materiałów biurowych - 10/tp/2022

Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawa materiałów biurowych 
(10/tp/2022)
Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2022/BZP 00206488/01

W związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego informacje dotyczące postępowania mającego za przedmiot: Dostawa materiałów biurowych, w tym wszystkie dokumenty oraz wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania dostępne są na stronie postępowania pod adresem: https://nfz-katowice.ezamawiajacy.pl/.

W przypadku pytań technicznych proszę o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub .

Tryb podstawowy bez negocjacji - Rozbudowa infrastruktury światłowodowej w serwerowni - 8/tp/2022

Tryb podstawowy bez negocjacji 
Rozbudowa infrastruktury światłowodowej w serwerowni (serwerownia w budynku A oraz serwerownia w budynku B) - budynek w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(8/tp/2022)
Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2022/BZP 00209306/01

W związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego informacje dotyczące postępowania mającego za przedmiot: Rozbudowa infrastruktury światłowodowej w serwerowni (serwerownia w budynku A oraz serwerownia w budynku B) - budynek w Katowicach przy ul. Kossutha 13, w tym wszystkie dokumenty oraz wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania dostępne są na stronie postępowania pod adresem: https://nfz-katowice.ezamawiajacy.pl/

W przypadku pytań technicznych proszę o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub .