Biuletyn Informacji Publicznej Śląskiego OW NFZ

Zbycie majątku i najem

Ogłoszenie o konkursie ofert

31.05.2022
Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu z przeznaczeniem na prowadzenie punktu gastronomicznego w budynku Narodowego Funduszu Zdrowia Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 /parter/

Ogłoszenie o przetargu (pisemnym)

05.04.2022
Ogłoszenie o przetargu (pisemnym) - dotyczy sprzętu komputerowego będącego składnikiem majątku trwałego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Ogłoszenie o przetargu (pisemnym)

18.03.2022
Ogłoszenie o przetargu (pisemnym) - dotyczy sprzętu komputerowego będącego składnikiem majątku trwałego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Ogłoszenie o przetargu (pisemnym)

02.03.2022
Ogłoszenie o przetargu (pisemnym) - dotyczy sprzętu komputerowego będącego składnikiem majątku trwałego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (pisemnym)

21.05.2021
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (pisemnym) dot. sprzedaży klimatyzatorów będących składnikami majątku Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (pisemnym)

15.03.2021
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonego (pisemnym) na sprzedaż samochodu osobowego będącego składnikiem majątku trwałego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach