Biuletyn Informacji Publicznej Śląskiego OW NFZ

Zbycie majątku i najem

Ogłoszenie w przedmiocie: rozeznanie rynku nieruchomości – najem lokalu na potrzeby Punktu Obsługi Klientów w Bytomiu.

15.12.2022
Ogłoszenie w przedmiocie: rozeznanie rynku nieruchomości – najem lokalu na potrzeby Punktu Obsługi Klientów w Bytomiu.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (pisemnym)

12.12.2022
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (pisemnym) dot. sprzedaży samochodu osobowego będącego składnikiem majątku trwałego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Ogłoszenie w przedmiocie rozeznanie rynku nieruchomości – najem lokalu na potrzeby obsługi klientów Śląskiego OW NFZ w Gliwicach

02.11.2022
Ogłoszenie w przedmiocie: rozeznanie rynku nieruchomości – najem lokalu na potrzeby obsługi klientów Śląskiego OW NFZ w Gliwicach

Ogłoszenie w przedmiocie: rozeznanie rynku nieruchomości – najem lokalu na potrzeby Punktu Obsługi Klientów w Tarnowskich Górach

26.10.2022
Ogłoszenie w przedmiocie: rozeznanie rynku nieruchomości – najem lokalu na potrzeby Punktu Obsługi Klientów w Tarnowskich Górach

Ogłoszenie w przedmiocie: rozeznanie rynku nieruchomości – najem lokalu na potrzeby Punktu Obsługi Klientów w Kłobucku

26.10.2022
Ogłoszenie w przedmiocie: rozeznanie rynku nieruchomości – najem lokalu na potrzeby Punktu Obsługi Klientów w Kłobucku

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym niepodlegającym ustawie Prawo zamówień publicznych

26.08.2022
Zaprasza się do złożenia oferty na potrzeby zamówienia publicznego niepodlegającego ustawie Prawo zamówień publicznych, w przedmiocie: Najem pomieszczeń dla potrzeb infrastruktury serwerowej Centrum Zapasowego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ