Biuletyn Informacji Publicznej Śląskiego OW NFZ

Wykaz podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz punktów szczepień ochronnych przeciwko grypie

Przeciwdziałanie COVID-19 oraz punkty szczepień ochronnych przeciwko grypie

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374) Dyrektor Śląskiego OW NFZ publikuje Wykaz podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Od dnia 9 marca 2021 r. wykaz jest publikowany na podstawie zarządzenie nr 42/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5.03.2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Pliki do pobrania