Dla Pacjenta

Leczenie uzdrowiskowe

Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Jeżeli w celu odzyskania sprawności po chorobie lub wypadku, albo z powodu choroby zawodowej wymagasz określonych zabiegów, które wykonywane są w uzdrowiskach, możesz skorzystać z tego rodzaju leczenia.

W uzdrowisku wykorzystywane są różne bogactwa naturalnych i czynniki fizyczne:

 • wody mineralne,
 • borowiny,
 • bodźce klimatoterapeutyczne,
 • hydroterapia;
 • fizykoterapia,
 • kinezyterapii.

W czasie pobytu w, w zależności od profilu uzdrowiska, a także od potrzeb i wskazań możesz skorzystać między innymi z:

 • kąpieli leczniczych i ćwiczenia w basenach,
 • kuracji pitnych i  inhalacji,
 • natrysków,
 • biczów szkockich, masaży wodnych,
 • zawijań i okładów,
 • ciepłolecznictwa, światłolecznictwa, elektroterapii,
 • ultradźwięków, magnetoterapii, laseroterapii,
 • krioterapii,
 • masażu leczniczego,
 • gimnastyka indywidualnej i zbiorowej.

Ważne! Na leczenie uzdrowiskowe mogą być kierowani jedynie pacjenci wystarczająco sprawni, by odbyć podróż do uzdrowiska, samodzielni, zdolni do samoobsługi i korzystania z zabiegów leczniczych.

Czas trwania leczenia uzdrowiskowego

Świadczenia są realizowane w warunkach ambulatoryjnych lub stacjonarnych.

Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym trwa 21 dni i jest bezpłatny. Pobyt dziecka trwa 27 dni.

Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym trwa 21 (dwadzieścia jeden) dni. Pobyt dziecka jest bezpłatny, natomiast pobyt osoby dorosłej jest częściowo odpłatny.

Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 (dwadzieścia osiem) dni, jest bezpłatny.

Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 (dwadzieścia osiem) dni, jest częściowo odpłatny.

Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci trwa od 6 do 18 (od sześciu do osiemnastu) dni.

Skierowanie

E-skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę Twój aktualny stan zdrowia, brak wskazań lub istniejące przeciwwskazania oraz wpływ leczenia uzdrowiskowego na stan zdrowia. Jest to o tyle ważne, że leczenie uzdrowiskowe jest leczeniem bodźcowym i niektóre schorzenia mogą ulegać zaostrzeniu.

Po zarejestrowaniu w oddziale NFZ, skierowanie jest sprawdzane przez zatrudnionego w Funduszu lekarza specjalistę w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, który ocenia jego celowość i wskazuje rodzaj oraz miejsce leczenia uzdrowiskowego.

Jeżeli specjalista stwierdzi przeciwwskazania lub brak wskazań do leczenia - nie potwierdza skierowania. Zwracane jest ono wtedy lekarzowi, który je wystawił, a Ty otrzymasz informację o tym fakcie. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Jeżeli zostanie ustalony termin leczenia, oddział wojewódzki NFZ poinformuje cię o tym fakcie przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP), aplikację mojeIKP, a także  w formie dokumentu papierowego przesłanego pocztą.

W przypadku osób dorosłych zalecane jest korzystanie z sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego oraz rehabilitacji w sanatorium uzdrowiskowym nie częściej niż raz na 18 (osiemnaście) miesięcy, jednak kolejne skierowanie może zostać złożone po upływie 12 miesięcy od zakończenia poprzedniego leczenia uzdrowiskowego.

Pracownicy zakładów, które stosowały w produkcji azbest*, zatrudnieni w tych zakładach w dniu 28 września 1997 roku lub przed tą datą, uprawnieni są do korzystania raz w roku kalendarzowym z leczenia uzdrowiskowego i są zwolnieni z odpłatności związanej z leczeniem uzdrowiskowym.

Dowiedz się więcej o e-skierowaniu

Każdy pacjent przebywający w sanatorium uzdrowiskowym ponosi koszt zakwaterowania i wyżywienia. Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu pacjenta dla turnusów trwających 21 oraz 28 dni zależy od standardu pokoju. Wysokość tych opłat nie jest dowolna, ale ściśle określona przez Ministra Zdrowia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, częściowa odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania za jeden dzień pobytu wynosi:

 

Lp.

Poziom

I sezon rozliczeniowy

(w złotych)

od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia

II sezon rozliczeniowy
(w złotych)

od dnia 1 maja do dnia 30 września

1

I

A

pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

32,6

40,9

B

pokój jednoosobowy w studiu

26,1

37,4

2

II

pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego

24,9

33,2

3

III

A

pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

19,5

27,3

B

pokój dwuosobowy w studiu

16,5

24,9

4

IV

pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego

14,2

19,5

5

V

A

pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

12,5

14,8

B

pokój wieloosobowy w studiu

11,9

13,6

6

VI

pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego

10,6

11,9

 

 

Zabiegi realizowane w ramach potwierdzonego uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego są bezpłatne. Poniesiesz natomiast koszty pobytu i we własnym zakresie będziesz musiał zapewnić sobie zakwaterowanie i wyżywienie.

Ważne! NFZ nie ponosi:

 • kosztów przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego;
 • kosztów częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach uzdrowiskowych;
 • kosztów wyżywienia i zakwaterowania podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego;
 • kosztów pobytu opiekuna pacjenta;
 • dodatkowych obowiązujących w miejscu położenia zakładu opłat, np. opłat klimatycznych;
 • kosztów zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych, niezwiązanych z chorobą podstawową, która jest bezpośrednią przyczyną skierowania na leczenie uzdrowiskowe.

Zgodnie z ustawową definicją, uzdrowiskiem jest obszar, na terenie którego prowadzone jest lecznictwo uzdrowiskowe albo rehabilitacja uzdrowiskowa, wydzielony w celu wykorzystania i ochrony znajdujących się na jego obszarze naturalnych surowców leczniczych. W przypadku spełnienia wymogów, o których wyżej mowa, obszarowi nadawany jest status uzdrowiska. (ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych).

Poniżej znajduje się zestawienie miejscowości uzdrowiskowych, w których Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju leczenie uzdrowiskowe ze świadczeniodawcami oraz informacje o leczonych u nich schorzeniach.

Uzdrowiska nizinne: Augustów, Krasnobród, Busko Zdrój, Nałęczów, Ciechocinek, Połczyn Zdrój, Goczałkowice Zdrój, Gołdap, Solec Zdrój, Uniejów, Horyniec Zdrój, Supraśl, Inowrocław, Konstancin, Wieniec Zdrój

Uzdrowiska nadmorskie: Kamień Pomorski, Świnoujście, Kołobrzeg, Ustka, Sopot, Dąbki

Uzdrowiska podgórskie: Piwniczna Zdrój, Polanica Zdrój, Długopole – Zdrój, Polańczyk, Duszniki Zdrój, Rymanów Zdrój, Iwonicz Zdrój, Szczawno Zdrój, Kudowa Zdrój, Ustroń, Muszyna, Wapienne, Kraków Swoszowice

Uzdrowiska górskie: Szczawnica, Krynica Zdrój, Świeradów Zdrój, Lądek Zdrój, Wysowa Zdrój, Rabka Zdrój, Żegiestów Zdrój, Jelenia Góra

 

Augustów:

 • choroby naczyń obwodowych
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)
 • osteoporoza

Busko - Zdrój:

 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)
 • choroby skóry (dermatologia)
 • choroby układu nerwowego (neurologia)
 • osteoporoza

Ciechocinek:

 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)
 • choroby naczyń obwodowych
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)
 • choroby układu nerwowego (neurologia)
 • cukrzyca (diabetologia)
 • osteoporoza
 • otyłość

Dąbki:

 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)
 • choroby endokrynologiczne
 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)

Długopole - Zdrój:

 • choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologia)
 • choroby naczyń obwodowych
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)
 • choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia)
 • cukrzyca (diabetologia)

Duszniki - Zdrój:

 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)
 • choroby naczyń obwodowych
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)
 • choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia)
 • osteoporoza

Goczałkowice - Zdrój:

 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)
 • choroby układu nerwowego (neurologia)
 • osteoporoza

Gołdap:

 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)
 • choroby układu nerwowego (neurologia)

Horyniec - Zdrój:

 • choroby kobiece (ginekologia)
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)
 • choroby skóry (dermatologia)
 • choroby układu nerwowego (neurologia)
 • osteoporoza

Inowrocław:

 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)
 • choroby naczyń obwodowych
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)
 • choroby układu nerwowego (neurologia)
 • choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia)

Iwonicz Zdrój:

 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)
 • choroby skóry (dermatologia)
 • choroby układu nerwowego (neurologia)
 • choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia)
 • osteoporoza
 • otyłość

Jelenia Góra (Cieplice):

 • choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia i urologia)
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)
 • choroby układu nerwowego (neurologia)
 • osteoporoza

Kamień - Pomorski:

 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)
 • choroby układu nerwowego (neurologia)

Kołobrzeg:

 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)
 • choroby endokrynologiczne
 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)
 • choroby układu nerwowego (neurologia)
 • cukrzyca (diabetologia)
 • osteoporoza
 • otyłość

Konstancin - Jeziorna:

 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)

Kraków (Swoszowice):

 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)

Krasnobród:

 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)
 • choroby endokrynologiczne
 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)
 • choroby układu nerwowego (neurologia)
 • osteoporoza
 • otyłość

Krynica - Zdrój:

 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)
 • choroby kobiece (ginekologia)
 • choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologia)
 • choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia i urologia)
 • choroby ortopedyczno- urazowe (ortopedia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)
 • choroby układu nerwowego (neurologia)
 • choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia)
 • cukrzyca (diabetologia)

Kudowa - Zdrój:

 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)
 • choroby naczyń obwodowych
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)

Lądek - Zdrój:

 • choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologia)
 • choroby naczyń obwodowych
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)
 • choroby skóry (dermatologia)
 • choroby układu nerwowego (neurologia)
 • choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia)
 • cukrzyca (diabetologia)
 • osteoporoza

Muszyna:

 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)
 • choroby endokrynologiczne
 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)
 • choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia i urologia)
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)
 • choroby układu nerwowego (neurologia)
 • choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia)
 • cukrzyca (diabetologia)
 • osteoporoza
 • otyłość

Nałęczów:

 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)

Piwniczna - Zdrój:

 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)
 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)
 • choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia)

Polanica - Zdrój:

 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)
 • choroby endokrynologiczne
 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)
 • choroby kobiece (ginekologia)
 • choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologia)
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)
 • choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia)
 • osteoporoza
 • otyłość

Polańczyk:

 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)
 • choroby endokrynologiczne
 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)
 • choroby układu nerwowego (neurologia)
 • cukrzyca (diabetologia)

Połczyn - Zdrój:

 • choroby kobiece (ginekologia)
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)
 • choroby układu nerwowego (neurologia)
 • osteoporoza
 • otyłość

Rabka - Zdrój:

 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)
 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)
 • cukrzyca (diabetologia)
 • otyłość

Rymanów - Zdrój:

 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)
 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)
 • choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia i urologia)
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)
 • choroby układu nerwowego (neurologia)
 • choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia)
 • otyłość

Solec - Zdrój:

 • choroby reumatologiczne (reumatologia)
 • choroby skóry (dermatologia)
 • choroby układu nerwowego (neurologia)

Sopot:

 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)
 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)
 • choroby układu nerwowego (neurologia)
 • osteoporoza

Supraśl:

 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)
 • cukrzyca (diabetologia)

Szczawnica:

 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)
 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)

Szczawno - Zdrój:

 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)
 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)
 • choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia i urologia)
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)
 • choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia)
 • cukrzyca (diabetologia)
 • otyłość

Świeradów - Zdrój:

 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)
 • choroby układu nerwowego (neurologia)
 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)

Świnoujście:

 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)
 • choroby endokrynologiczne
 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)
 • choroby kobiece (ginekologia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)
 • choroby skóry (dermatologia)
 • cukrzyca (diabetologia)
 • osteoporoza
 • otyłość

Uniejów:

 • choroby naczyń obwodowych
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)
 • choroby skóry (dermatologia)
 • choroby układu nerwowego (neurologia)

Ustka:

 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)
 • choroby endokrynologiczne
 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)
 • choroby układu nerwowego (neurologia)

Ustroń:

 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)
 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)
 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)
 • choroby naczyń obwodowych
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)
 • choroby układu nerwowego (neurologia)
 • cukrzyca (diabetologia)
 • osteoporoza
 • otyłość

Wapienne:

 • choroby reumatologiczne (reumatologia)

Wieniec - Zdrój:

 • choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)
 • choroby układu nerwowego (neurologia)

Wysowa - Zdrój:

 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)
 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)
 • choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia i urologia)
 • choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)
 • choroby układu nerwowego (neurologia)
 • choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia)
 • cukrzyca (diabetologia)
 • osteoporoza
 • otyłość

Żegiestów - Zdrój:

 • choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)
 • choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)
 • choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia i urologia)
 • choroby reumatologiczne (reumatologia)
 • choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia)
 • osteoporoza
 • otyłość

 

Jeżeli Twoje skierowanie na leczenie uzdrowiskowe zostało przekazane do Narodowego Funduszu Zdrowia, możesz na bieżąco śledzić na jakim etapie jest jego realizacja w serwisie internetowym NFZ.

Wystarczy w przeglądarce skierowań dostępnej na stronach poszczególnych oddziałów NFZ oraz centrali wpisać numer skierowania. Numer, o którym mowa, powinieneś otrzymać pocztą. Oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przesłał go po zarejestrowaniu Twojego skierowania.

Sprawdź swoje skierowanie

Twoje dane są bezpieczne! System udostępnia jedynie anonimowe informacje o skierowaniu na leczenie uzdrowiskowe:

 • bieżący status,
 • datę wystawienia przez lekarza;
 • datę wpływu do oddziału NFZ
 • oddział kierujący,
 • ocenę lekarza Z Funduszu:
  • rodzaj leczenia,
  • profil leczenia,
 • numer w kolejce,
 • miejsce i termin leczenia:
 • zakład lecznictwa uzdrowiskowego,
 • adres,
 • telefon,
 • termin leczenia / okres w którym powinno odbyć się leczenie.

Podstawy prawne

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U.2011 Nr 142 Poz. 835 ze zm.)

Komunikat dla pacjentów

Zgodnie z  ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniobiorca korzystający z leczenia uzdrowiskowego w sanatorium uzdrowiskowym, ponosi częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie.

W oparciu o stanowisko Ministerstwa Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, iż pacjenci korzystający z leczenia uzdrowiskowego w sanatorium uzdrowiskowym, w ramach potwierdzonego przez NFZ skierowania, nie mogą ponosić wyższych dopłat do zakwaterowania i wyżywienia, niż te wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

Wprowadzenie dodatkowych (wyższych) dopłat dla pacjentów jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.

źródło - Departament ds. Służb Mundurowych