Dla Pacjenta

Profilaktyka na NFZ

Przekierowanie do kalendarza badań na portalu Adademia.nfz.gov.pl

Dla kogo?

Dla kobiet w wieku 45-74 lata, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

 • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia)
 • zakończyły okres 5 lat od leczenia chirurgicznego raka piersi pozostają w trakcie uzupełniającej hormonoterapii (HT) – zalecenie badania co 12 miesięcy
 • zakończyły leczenie raka piersi i 5-letni proces monitorowania po zakończonym leczeniu – zalecenie badania co 12 miesięcy.

Kto i gdzie realizuje program?

Badanie mammograficzne możesz wykonać w poradniach stacjonarnych lub w mamobusie, który dojeżdża do najodleglejszych zakątków Polski.


Sprawdź kiedy mammobus przyjedzie do Twojej miejscowości


Czy potrzebne jest skierowanie?

Do udziału w programie nie potrzebujesz skierowania.

Jak się zgłosić?

Wystarczy, że zgłosisz się do poradni, która wykonuje takie badania.


Sprawdź, gdzie wykonasz mammografię stacjonarnie


Co oferuje program?

Podstawowym badaniem wykonywanym w ramach programu jest mammografia, jeżeli:

 • Twój wynik będzie prawidłowy, dostaniesz zaproszenie na ponowne badanie za 2 lata
 • Twój wynik będzie nieprawidłowy, lekarz skieruje Cię na dalszą diagnostykę. W przypadku rozpoznania raka piersi lub innego schorzenia wymagającego leczenia specjalistycznego, zostaniesz skierowana (już poza programem) do dalszej diagnostyki lub leczenia do poradni specjalistycznych lub lecznictwa stacjonarnego w ramach NFZ.

Koniecznie przeczytaj: Rak piersi – jak mu skutecznie zapobiegać?


 

 

Dla kogo?

Dla kobiet w wieku 25-64 lata:

 • które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat
 • obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV — typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Kto i gdzie realizuje program?

 • Każda poradnia położniczo-ginekologiczna, która ma podpisaną umowę z NFZ.
 • Wybrane poradnie POZ, które podpisały umowę z NFZ na świadczenia położnej POZ w programie profilaktyki raka szyjki macicy.

Sprawdź, gdzie wykonasz bezpłatne badanie cytologiczne w programie NFZ


Czy potrzebne jest skierowanie?

Do udziału w programie nie potrzebujesz skierowania.

Jak się zgłosić?

Wystarczy, że zgłosisz się do poradni, która wykonuje takie badania.

Co oferuje program?

Podstawowym badaniem wykonywanym w ramach programu jest cytologia, jeżeli:

 • Twój wynik będzie prawidłowy — lekarz zaleci Ci ponowne badanie profilaktyczne po upływie 3 lat lub w uzasadnionych przypadkach po upływie 12 miesięcy
 • w badaniu zostały stwierdzone zmiany o charakterze dysplastycznym — lekarz ginekolog skieruje Cię na dalszą diagnostykę, tj. badanie kolposkopowe lub badanie kolposkopowe z pobraniem wycinka do badania histopatologicznego
 • rozpoznano raka szyjki macicy lub inne schorzenie — zostaniesz skierowana do leczenia specjalistycznego lub na dalszą, pogłębioną diagnostykę.

Koniecznie przeczytaj: Jak się chronić przed rakiem szyjki macicy?


 

 

Dla kogo?

Dla osób, które:

 •     nie mają objawów sugerujących nowotwór jelita grubego
 •     nie miały wykonywanej kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat
 •     spełniają kryterium wiekowe:
 • 50-65 lat
 • 40-49 lat – jeśli Twój krewny pierwszego stopnia miał diagnozę nowotworu jelita grubego.

Kto i gdzie realizuje program?

Program realizowany jest w placówkach w całej Polsce.


Sprawdź, gdzie wykonasz bezpłatną kolonoskopię


Czy potrzebne jest skierowanie?

Do udziału w programie nie potrzebujesz skierowania.

Jak się zgłosić?

Wystarczy, że zgłosisz się do poradni, która wykonuje takie badania.

Co oferuje program?

Podstawowym badaniem wykonywanym w ramach programu jest kolonoskopia, w tym:

 • pobranie wycinków z nacieku nowotworowego lub zmian podejrzanych o charakter nowotworowy
 • usunięcie polipów wielkości do 15 mm
 • poddanie badaniu histopatologicznemu wszystkich wycinków i usuniętych polipów;
 • wskazanie konkretnych zaleceń dotyczących leczenia u osób, które wykonały kolonoskopię przesiewową.

Koniecznie przeczytaj: Rak jelita grubego – czynniki ryzyka, leczenie, profilaktyka


 

 

Dla kogo?

Dla osób, które spełniają wszystkie poniższe warunki:

 • mają od 35 do 65 lat
 • złożyły deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • nie mają rozpoznanej:
 • cukrzycy
 • przewlekłej choroby nerek
 • rodzinnej hipercholesterolemii
 • choroby układu krążenia (nie wszystkie choroby układu choroby krążenia wykluczają z udziału w programie – zapytaj swojego lekarza lub pielęgniarkę POZ)
 • nie korzystały z badań w ramach tego programu w ciągu ostatnich 5 lat.

Kto i gdzie realizuje program?

Program jest realizowany przez lekarza lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Wszystkie placówki POZ mają obowiązek realizacji programu.

Czy potrzebne jest skierowanie?

Do udziału w programie nie potrzebujesz skierowania.

Jak się zgłosić?

Wystarczy, że zgłosisz się do swojej przychodni podstawowej opieki zdrowotnej.

Co oferuje program?

Lekarz lub pielęgniarka POZ przeprowadzi z Tobą wywiad oraz:

 • wykona pomiar ciśnienia tętniczego krwi
 • określi BMI, czyli indeks masy ciała
 • skieruje na badania krwi:
 • stężenie cholesterolu całkowitego
 • LDL-cholesterolu
 • HDL-cholesterolu
 • trójglicerydów
 • glukozy.

Na podstawie wyników badań lekarz lub pielęgniarka POZ oceni ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia oraz wskaże dalsze zalecenia.


Koniecznie przeczytaj: ChUK – program NFZ, w którym zakocha się Twoje serce


 

 

Dla kogo?

Dla wszystkich kobiet w ciąży, niezależnie od wieku, w odpowiednim czasie ciąży dla danego etapu programu.

Kto i gdzie realizuje program?

Program realizują poradnie posiadające umowę z NFZ w zakresie „Program badań prenatalnych”.


Znajdź najbliższą placówkę, która realizuje program


Czy potrzebne jest skierowanie?

W celu włączenia do programu wymagane jest skierowanie.

Do etapów:

 • „Poradnictwo i badania biochemiczne” (pomiędzy 11. a 14. tygodniem ciąży)
 • „Poradnictwo i USG płodu w kierunku diagnostyki wad wrodzonych” (pomiędzy 11. a 14. tygodniem ciąży oraz pomiędzy 18. a 22. tygodniem i 6. dniem ciąży)

skierowanie powinno być wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę i zawierać informacje o zaawansowaniu ciąży (wiek ciąży w tygodniach).

W przypadku etapów programu:

 • „Poradnictwo i badania genetyczne” oraz
 • „Pobranie materiału płodowego do badań genetycznych (amniopunkcja lub biopsja trofoblastu lub kordocenteza)”

wymagane jest skierowanie wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę lub z etapu „Poradnictwo i USG płodu w kierunku diagnostyki wad wrodzonych”.

Skierowanie powinno zawierać informacje o wskazaniach do objęcia tą częścią programu oraz opis nieprawidłowości i szczegółowe wyniki badań.

Jakie wskazania lub nieprawidłowości kwalifikują do badań genetycznych w ramach programu?

Wykonuje się je u kobiet w ciąży spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka
 • stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka
 • stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikową
 • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

Jak się zgłosić?

Wystarczy, że zgłosisz się do placówki , która realizuje program.

Na wizytę weź ze sobą:

 • skierowanie od lekarza prowadzącego ciążę lub z wcześniejszego etapu programu
 • wyniki badań
 • dokument tożsamości.

Co oferuje program?

W ramach programu:

 • wykonasz badania nieinwazyjne, tj.:
 • badania biochemiczne wykonywane w zależności od wieku ciąży - PAPP-A, free-β -hCG, AFP, Estriol
 • USG płodu pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży oraz 18 a 22 (+6 dni)
 • w przypadku konieczności pogłębionej diagnostyki:
 • uzyskasz poradę genetyczną
 • otrzymasz skierowanie na pobranie materiału do badań genetycznych w drodze amniopunkcji, biopsji trofoblastu lub kordocentezy pod kontrolą USG (po wyrażeniu zgody na ich wykonanie).
 • wykonasz badania cytogenetyczne

W przypadku konieczności dalszej diagnostyki zostaniesz skierowana do ośrodka specjalistycznego realizującego odpowiedni rodzaj świadczeń.

Dla kogo?

Etap podstawowy adresowany jest do:

 • osób powyżej 18. roku życia palących papierosy lub inne wyroby tytoniowe
 • osób pomiędzy 40. a 65. rokiem życia, które:
 • nie miały wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w ciągu ostatnich trzech lat
 • nie miały zdiagnozowanej wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy.

Etap specjalistyczny adresowany jest do osób powyżej 18. roku życia uzależnionych od tytoniu, które zostały skierowane z etapu podstawowego lub z oddziału szpitalnego.

Kto i gdzie realizuje program?

Program realizują wybrane placówki POZ.


Znajdź najbliższą placówkę, która realizuje program


Czy potrzebne jest skierowanie?

Do udziału w programie nie potrzebujesz skierowania.

Jak się zgłosić?

Wystarczy, że zgłosisz się do placówki realizującej program.

Co oferuje program?

Na pierwszej wizycie lekarz przedstawi Ci założenia programu i przeprowadzi z Tobą wywiad dotyczący palenia tytoniu i Twojego zdrowia.

Jeżeli zajdzie potrzeba lekarz skieruje Cię na:

 • badania przedmiotowe, tj.: pomiar masy ciała, wzrostu, ciśnienia tętniczego krwi
 • badania fizykalne.

Jeżeli jesteś palaczem i zostaniesz zakwalifikowany do świadczeń w zakresie profilaktyki POChP – dodatkowo przejdziesz badanie spirometryczne (osoby  wieku 40-65).

W zależności od wyników badań lekarz:

 • poinformuje Cię o skutkach palenia tytoniu
 • albo, jeśli zdecydujesz się rzucić palenie, skieruje Cię do placówki, w której weźmiesz udział w terapii grupowej
 • lub skieruje Cię na dalszą diagnostykę (poza programem).

 

Dla kogo?

Dla osób powyżej 18. roku życia, które nie miały w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, a w szczególności:

 • miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą
 • mają trudne warunki życiowe, mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby (osoby niepełnosprawne, obciążone długotrwałą chorobą, obciążone problemem alkoholowym i narkomanią, bezdomne, długotrwale bezrobotne).

Kto i gdzie realizuje program?

Program profilaktyki gruźlicy realizowany jest przez wszystkie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).


Znajdź najbliższą placówkę, która realizuje program


Czy potrzebne jest skierowanie?

Do udziału w programie nie potrzebujesz skierowania.

Jak się zgłosić?

Wystarczy, że zgłosisz się do pielęgniarki POZ, do której złożyłeś deklarację wyboru.

Co oferuje program?

Pielęgniarka POZ przeprowadzi z Tobą wywiad zdrowotny, wypełni ankietę, a następnie przeprowadzi edukację zdrowotną.

Jeżeli w ankiecie uzyskasz:

 • 10–24 punktów, to jesteś osobą z grupy podwyższonego ryzyka zachorowania:
 • pielęgniarka POZ przekaże pisemną informację o wynikach przeprowadzonej ankiety Twojemu lekarzowi POZ
 • wskaże Ci tryb dalszego postępowania, m.in. konieczność zgłoszenia się do lekarza POZ celem dalszej oceny stanu zdrowia
 • 1–9 punktów, to jesteś osobą z grupy umiarkowanego ryzyka zachorowania
 • pielęgniarka POZ nie zakwalifikuje Cię do dalszej diagnostyki
 • kolejny raz możesz wziąć udział w ankiecie po 24 miesiącach od daty ostatniego badania.

 

Program pilotażowy badania stóp dzieci i młodzieży

Dla kogo?

Dla dzieci i młodzieży od 5 do 16 roku życia.

Kto i gdzie realizuje program?

Do programu możesz się zgłosić w 16 ośrodkach w Polsce.


Znajdź najbliższą placówkę, która realizuje program


Czy potrzebne jest skierowanie?

Do udziału w programie nie potrzebujesz skierowania.

Jak się zgłosić?

Wystarczy, że zgłosisz się do jednego z ośrodków, które realizują program

Co oferuje program?

Program obejmuje:

 • badania manualne, które pozwalają na ocenę stanu stóp oraz zdiagnozowanie przyczyny i wskazanie miejsc, gdzie odczuwalny jest ból
 • badanie podoskopowe, czyli badanie diagnostyczne stóp, które daje wiele informacji dotyczących kształtu stopy, obecności zgrubień na podeszwie, ale także umożliwia przeprowadzenie badania stabilności stóp.
 • komputerowe badanie stóp na platformie polegające na pomiarze sił reakcji podłoża w odpowiedzi na naciski stóp pacjenta znajdującego się w pozycji stojącej lub w trakcie chodu.

Koniecznie przeczytaj: Nawet 90% dzieci ma te wady. Można je wcześnie wykryć w programie NFZ i MZ​


 

Program pilotażowy dotyczący traumy

Dla kogo?

Dla pacjentów z traumą, która powstała z powodu:

 • udziału w działaniach wojennych
 • doświadczeń uchodźczych
 • bycia ofiarą lub świadkiem przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej
 • udziału w wypadku komunikacyjnym (pośredniego lub bezpośredniego)
 • innego zdarzenia losowego, które wpłynęło na zdrowie psychiczne pacjenta.

Kto i gdzie realizuje program?

Program realizują wybrane ośrodki w Polsce.


Znajdź najbliższą placówkę, która realizuje program​


Czy potrzebne jest skierowanie?

Do udziału w programie nie potrzebujesz skierowania.

Jak się zgłosić?

Wystarczy, że zgłosisz się do jednego z ośrodków, które realizują program

Co oferuje program?

Personel udziela świadczeń opieki psychiatrycznej dla dzieci młodzieży oraz dorosłych, tj.:

 • konsultacja psychiatryczna
 • rehabilitacja psychiatryczna
 • leczenie zaburzeń nerwicowych
 • porada diagnostyczna lekarska lub porada diagnostyczna psychologiczna
 • porada lekarska terapeutyczna
 • sesja psychoterapii indywidualnej, rodzinnej lub grupowej
 • sesja psychoedukacji i wsparcia psychospołecznego
 • porada lekarska kontrolna
 • porada psychologiczna.

Może to być pomoc:

 • długoterminowa, trwająca powyżej 4 tygodni
 • krótkoterminowa, trwająca do 4 tygodni
 • konsultacyjna