Dla Pacjenta

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Oddziałach Wojewódzkich NFZ

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ

Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ

Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ

Małopolski Oddział WojewódzkiNFZ

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ

Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ

źródło - Biuro Komunikacji Społecznej

W przypadku nagłego bólu zęba możesz skorzystać z dyżuru stomatologicznego

Placówki udzielają pomocy doraźnej:

  • w dni powszednie od 19:00 do 7:00 dnia następnego
  • w soboty, niedziele i dni wolne od pracy całodobowo.

Gdzie szukać pomocy?

Mapa placówek świadczących doraźną pomoc dentystyczną dostępna jest na stronie

pacjent.gov.pl 

 

Wykazy gabinetów dentystycznych udzielających doraźnej pomocy stomatologicznej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia publikowane są również na stronach internetowych Oddziałów Wojewódzkich OW NFZ:

Dolnośląski

Kujawsko-Pomorski

Łódzki

Lubelski

Lubuski

Małopolski

Mazowiecki

Opolski

Podkarpacki

Podlaski

Pomorski

Śląski

Świętokrzyski

Warmińsko-Mazurski

Wielkopolski

Zachodniopomorski