Dla Pacjenta

Organizacje pacjentów

Pacjenci oprócz leczenia lekarskiego, potrzebują wsparcia psychologicznego i wymiany informacji na temat swojej choroby. Taką pomoc oferują organizacje pacjentów. Prezentujemy listę organizacji, które współpracują z nami w ramach Forum Organizacji Pacjentów. Warto sprawdzić, jaką pomoc można otrzymać od konkretnej fundacji lub stowarzyszenia.

 

O FOP        Księga współpracy       Materiały dla pacjentów

 

 

Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej

 http://www.celiakia.pl

Zakres działań organizacji
 • prowadzi bezpłatne poradnictwo dietetyczne w Centrum Diety Bezglutenowej
 • udziela licencji na znak przekreślonego kłosa www.przekreslonyklos.pl
 • organizuje liczne konferencje, m.in. Międzynarodowy Dzień Celiakii
 • prowadzi program szkoleń dla restauracji MENU BEZ GLUTENU
 • organizuje warsztaty edukacyjne i spotkania osób na diecie w całej Polsce
 • dąży do refundacji kosztów diety bezglutenowej (petycja)
 • nagłaśnia temat celiakii i diety w prasie i telewizji
 • wydaje bezpłatne poradniki „Celiakia i dieta bezglutenowa” i magazyn "Bez glutenu"
 • reprezentuje polskich celiaków za granicą (jako jedyni należymy do AOECS)
 • współpracuje z dietetykami i lekarzami z całej Polski
 • prowadzi forum z bezglutenowymi przepisami
 • obejmuje patronatem merytorycznym obozy dla dzieci i młodzieży na diecie bezglutenowej
 • wspiera, radzi i pomaga w zakresie celiakii i diety bezglutenowej
Z jakiej pomocy możesz skorzystać
 • Forum.celiakia.pl:  
 • wymiana informacji na temat choroby
 • żywność bezglutenowa
 • kuchnia – zasady żywienia
 • dostęp do poradników i informatorów na temat celiakii i diety bezglutenowej
 • pakiet informacji na temat diety bezglutenowej
 • Menu bez glutenu - wyszukiwarka lokali gastronomicznych, które maja menu bez glutenu
 • Centrum Diety Bezglutenowej – bezpłatne konsultacje z dietetykiem
 • dostęp do 16 oddziałów stowarzyszenia na terenie kraju

Stowarzyszenie Neurofibromatozy Polska - Alba Julia

http://alba-julia.pl

Zakres działań organizacji
 • upowszechnia wiedzę na temat choroby neurofibromatozy oraz stwardnienie guzowatego
 • nagłaśnia problemy, z którymi zmagają się pacjenci z chorobami rzadkimi
 • pomaga w opiece zarówno nad dziećmi, jak i dorosłymi z chorobami rzadkimi
 • wspiera rozwój badań naukowych, które pozwolą skuteczniej leczyć choroby rzadkie 
Z jakiej pomocy możesz skorzystać
 • informacje i wyjaśnienia na temat grupy chorób rzadkich
 • dostęp do naukowej bazy wiedzy stworzonej przez specjalistów, którzy zajmują się  neurofibromatozą
 • Forum dla pacjentów – wymiana informacji, doświadczeń, metod leczenia, poruszania się po systemie w zakresie chorób rzadkich        

 

Fundacja Parent Project Muscular Dystrophy

https://www.parentproject.org.pl

e-mail:
Zakres działań organizacji
 • organizuje konferencje naukowe na terenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • opracowuje projekty w zakresie rehabilitacji i szkoleń fizjoterapeutów
 • tworzy programy integracyjne dla osób z dystrofią mięśniową
 • tłumaczy artykuły z zagranicznych serwisów informacyjnych na temat chorób rzadkich
 • prowadzi subkonta dla podopiecznych, którzy otrzymują darowizny oraz 1% podatku
Z jakiej pomocy możesz skorzystać
 • Informacje na temat choroby z grupy dystrofii mięśniowej :
  •  DMD Dystrofia mięśniowa Duchenne'a
  •  LGMD Dystrofia mięśniowa obręczowo-kończynowa
  •  FSHD Dystrofia mięśniowa twarzowo–łopatkowo–ramienna
    
 • Dostęp do pakietu materiałów informacyjnych na temat :
 • rehabilitacji osób z dystrofią mięśniową
 • standardów diagnostyki i opieki nad chorymi z dystrofią
 • genetyki choroby
 • Wsparcie finansowe udzielane na :
 • rehabilitację
 • konsultacje medyczne
 • diagnostykę genetyczną 
 • szkolenia

 

„MATIO” Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę

http://www.facebook.com/FundacjaMATIO

http://www.mukowiscydoza.pl

Zakres działań organizacji
 • udziela bezpłatnie informacji rodzinom osób chorych na mukowiscydozę m.in. na temat zakupu lekarstw i sprzętu rehabilitacyjnego
 • dofinansowuje zakup leków i aparatury rehabilitacyjnej dla chorych na tę chorobę
 • organizuje i finansuje szkolenia dla rodzin chorych na mukowiscydozę na temat domowej opieki nad chorym
 • finansuje lub dofinansowuje badania naukowe i genetyczne które, są związane z mukowiscydozą
 • ustanawia i finansuje stypendia krajowe i zagraniczne dla lekarzy i personelu medycznego, którzy dokształcają się w zakresie leczenia i rehabilitacji chorych na mukowiscydozę
 • rozpowszechnia  specjalistyczną literaturę na temat mukowiscydozy
 • finansuje sympozja, seminaria naukowe
 • świadczy pomoc dla dzieci i dorosłych chorych na mukowiscydozę w kraju i zagranicą w formie darowizn (leki, sprzęt rehabilitacyjny, środki finansowe)
 • organizuje akcje charytatywne
 • promuje profilaktykę zdrowotną związaną z mukowiscydozą i badania w zakresie wczesnej diagnostyki mukowiscydozy.
Z jakiej pomocy możesz skorzystać
 • kompleksowa opieka i wsparcie pacjentów i ich rodzin w życiu z chorobą
 • porady specjalistów
 • dofinansowanie leczenia, rehabilitacji, turnusów rehabilitacyjnych
 • Forum Mukowiscydozy - zadaj pytanie

 

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

https://www.ptwm.org.pl

Zakres działań organizacji
 • prowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego
 • finansuje leczenie i fizjoterapię dla najbardziej potrzebujących
 • organizuje projekty domowej rehabilitacji
 • prowadzi infolinię dla chorych oraz poradnictwo w zakresie pomocy psychologa prawnika, fizjoterapeuty, dietetyka
 • organizuje projekty edukacyjne, warsztaty, konferencje, szkolenia, wydaje czasopismo „Mukowiscydoza”
 • wspiera ośrodki, w których leczą się chorzy na mukowiscydozę, w tym m.in. przekazuje sprzęt medyczny
 • realizuje pomoc przy organizacji  przeszczepów płuc za granicą
 • nieodpłatnie prowadzi subkonta 1% i subkonta darowizn
 • pomaga chorym w zbiórce środków na leczenie
 • zabiega o konieczne zmiany w systemie zdrowia, inicjuje powstawanie nowych placówek medycznych i remonty istniejących                                                                    
Z jakiej pomocy możesz skorzystać

Kompleksowa opieka i pomoc w życiu z chorobą w tym:

 • infolinia dla chorych oraz poradnictwo w zakresie pomocy psychologa, prawnika, fizjoterapeuty, dietetyka
 • pomoc przy organizacji przeszczepów płuc za granicą oraz refundacja leczenia po przeszczepie
 • wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego
 • pomoc chorym w zbiórce środków na leczenie
 • organizacja domowej rehabilitacji
 • wsparcie finansowe leczenia i fizjoterapii dla pacjentów
 • szkolenia i warsztaty dla rodziców chorych ma mukowiscydozę
 • informacja na temat sieci sklepów z odżywkami, witaminami, suplementami diety
 • poradnik "Mukowiscydoza" z praktyczną wiedzą

 

Stowarzyszenie Marfan Polska

https://marfan.org.pl

Zakres działań organizacji
 • rozwija różne form pomocy dla chorych, niepełnosprawnych, ofiar przemocy, poszkodowanych w wypadkach drogowych
 • popularyzuje wiedzę o chorobach, uzależnieniu od alkoholu i innych używkach
 • wprowadza nowoczesne programy profilaktyczne
 • współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji państwowej
 • podejmuje działania w zakresie zmiany systemu prawnego, aby zwiększyć szanse  osób chorych i słabszych na samodzielność zawodową i społeczną  
Z jakiej pomocy możesz skorzystać
 • szczegółowy opis charakterystycznych cech zespołu Marfana
 • lista placówek i lekarzy, z pomocy których mogą skorzystać osoby z zespołem Marfana
 • informacja na temat leczenia dzieci i dorosłych dotkniętych tą chorobą
 • planowanie ciąży w rodzinie z obciążeniem chorobą tkanki łącznej
 • poradnik dla młodzieży z chorobami tkanki łącznej oraz poradnik dla rodziców dzieci z zespołem Marfana - kompendium wiedzy na temat funkcjonowania z chorobą

 

Stowarzyszenie 22q11Polska

https://www.22q11.pl

Zakres działań organizacji
 • prowadzi szeroką akcję informacyjną na temat choroby wśród społeczeństwa
 • przekazuje rzetelną wiedzę na temat zespołu delacji 22q11
 • organizuje konferencje naukowe poświęcone tej chorobie
 • umieszcza w sieci materiały edukacyjne w postaci krótkich filmów
 • prowadzi zbiórkę funduszy na rzecz dzieci z zespołem delacji 22q11
 • publikuje w prasie artykuły na temat choroby
 • współpracuje ze specjalistami z różnych dziedzin medycznych
Z jakiej pomocy możesz skorzystać
 • dostęp do szczegółowych informacji na temat zespołu delacji 22q11
 • grupy wsparcia dla wszystkich osób, którzy żyją w cieniu tej choroby
 • możliwość uzyskania wsparcia finansowego na leczenie za pośrednictwem zbiórki pieniędzy
 • pomoc indywidualna dla rodziców/opiekunów dzieci z tą chorobą.       

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej ”3majmy się razem”

  https://www.3majmysierazem.pl

Zakres działań organizacji
 • pomaga członkom Stowarzyszenia w rozwiązywaniu problemów, które są związane z chorobami tkanki łącznej
 • buduje sieć wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Stowarzyszenia
 • zajmuje stanowisko i wydaje opinie w sprawach związanych z ochroną zdrowia
 • opiniuje założenia i projekty aktów prawnych w zakresie zadań Stowarzyszenia
 • uczestniczy w pracach zespołów parlamentarnych, powołanych przez Ministra Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz organy samorządowe
 • występuje przed sądami i trybunałami w tym Unii Europejskiej, a także organami administracji publicznej i instytucjami Unii Europejskiej w zakresie swojej działaności
 • pomaga w uzyskaniu równego dostępu do leczenia, edukacji i pracy zawodowej
 • udziela wsparcia psychologicznego
 • organizuje miejsca pracy w zakładach pracy chronionej
 • wspiera młodych pacjentów w aktywnym życiu społeczno-kulturalnym i rozwoju ich zainteresowań i talentów
 • pomaga tworzyć placówki rehabilitacyjne i oświatowo-wychowawcze dla osób z zapalnymi chorobami tkanki łącznej
Z jakiej pomocy możesz skorzystać
 • pomoc w uzyskaniu informacji o regulacjach prawnych dotyczących osób chorych i niepełnosprawnych
 • informacja na temat przechodzenia z leczenia pediatrycznego do specjalistycznych placówek dla dorosłych     
 • wzajemne wsparcie pacjentów poprzez wymianę doświadczeń w radzeniu sobie z chorobą
 • dostęp do informacji o nowych metodach leczenia chorób układu tkanki łącznej:
  • RZS – reumatoidalne zapalenie stawów
  • ZZSK – zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
  • MIZS – młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów
  • toczeń
 • udział w zlotach, których celem jest integracja środowisk osób z chorobami układu tkanki łącznej oraz udzielanie wsparcia psychicznego.

 

Stowarzyszenie Rodzin z Chorobą Fabry’ego

https://www.fabry.org.pl

e-mail:

Zakres działań organizacji
 • organizuje spotkania dla pacjentów z chorobą Fabry’ego oraz ich rodzin, mające na celu integrację oraz wymianę informacji i wzajemne wsparcie
 • inicjuje kampanie zwiększające świadomość choroby Fabry’ego
 • opracowuje materiały edukacyjne dla pacjentów
 • wspiera pacjentów z chorobą Fabry’ego w staraniach o świadczenia socjalne
 • uczestniczy w spotkaniach i konferencjach naukowych poświęconych chorobom rzadkim, zarówno w kraju jak i za granicą
 • angażuje się w projekty naukowe związane z chorobą Fabry’ego i chorobami rzadkimi
Z jakiej pomocy możesz skorzystać
 • informacje na temat choroby Fabry’ego
 • pomoc w znalezieniu właściwej ścieżki diagnostycznej oraz kwalifikacji do programu lekowego blisko miejsca zamieszkania
 • wsparcie w innych działaniach, mających na celu poprawę jakości życia pacjentów z chorobą Fabry’ego

Alivia Onkofundacja

https://www.alivia.org.pl

Zakres działań organizacji
 • udziela wsparcia osobom, które leczą się na choroby nowotworowe
 • propaguje wśród nich aktywną postawę w walce z chorobą i wskazuje ścieżki dostępu do nowych metod leczenia
 • pomaga pacjentom w zdobywaniu wiedzy na temat przypadku ich choroby
 • wskazuje sposoby szybkiego dotarcia do badań refundowanych przez NFZ
 • informuje pacjentów o najnowszych terapiach onkologicznych i uczy podejmowania decyzji o metodach leczenia razem z lekarzem prowadzącym
 • pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla pacjentów, które nie są refundowane przez NFZ
Z jakiej pomocy możesz skorzystać
 • Onkomapy - pomaga pacjentom znaleźć odpowiedni ośrodek leczniczy i wybrać lekarza prowadzącego
 • Onkoindex - informuje pacjentów o rekomendowanych lekach i terapiach celowanych
 • Kolejkoskop - pacjent dowie się o najkrótszym terminach badań i wizyt
 • Prosto w raka - informuje pacjentów o możliwości skorzystania z medycyny personalizowanej, która opiera się na badaniach genetycznych
 • Poradnik - dla pacjentów i ich rodzin
 • Baza wiedzy o raku - kompleksowa informacja na temat chorób nowotworowych i metod ich leczenia
 • Skarbonki - program pomocy finansowej dla chorych na nowotwory złośliwe. Fundacja pomaga zebrać środki na świadczenia, których nie refunduje NFZ i inne wydatki związane z leczeniem dla osób w trudnej sytuacji finansowej.

 

Federacja Stowarzyszeń Amazonki

http://www.amazonkifederacja.pl

Zakres działań organizacji
 • udziela pomocy kobietom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównuje ich szanse
 • prowadzi działalność charytatywną
 • organizuje kampanie na rzecz wczesnej wykrywalności raka piersi
 • podejmuje działania dla osób niepełnosprawnych
 • prowadzi działalność edukacyjną, oświatową i wydawniczą
 • upowszechnia kulturę fizyczną i aktywny wypoczynek
 • działa na rzecz ochrony wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich
 • zachęca do pracy w wolontariacie kobiety po wyleczeniu
 • wspiera kobiety w wieku emerytalnym, zachęcając je do aktywizacji społecznej
Z jakiej pomocy możesz skorzystać
 • pomoc w organizacji środków finansowych na leczenie 
 • wsparcie psychologiczne przez cały okres leczenia
 • edukacja kobiet w zakresie profilaktyki badań piersi
 • dostęp do profesjonalnych szkoleń w zakresie rehabilitacji dla kobiet po mastektomii

 

Fundacja NU-MED

fundacjanumed.pl

Zakres działań organizacji
 • udziela wsparcia podmiotom i instytucjom medycznym, które niosą pomoc osobom  z chorobami onkologicznymi
 • świadczy pomoc z zakresu doradztwa medycznego
 • podejmuje działania, które wspierają i integrują instytucje zajmujących się problematyką onkologiczną
 • prowadzi lobbing w sprawie  poprawy jakości życia pacjentów onkologicznych
 • organizuje warsztaty edukacyjne, wykłady, szkolenia, spotkania, które służą promocji działań skierowanych do osób niepełnosprawnych i wykluczonych
 • wspiera merytorycznie lub finansowo działalność innych osób i instytucji, których cele są zbieżne z jej celami
Z jakiej pomocy możesz skorzystać
 • dostęp do sieci specjalistycznych szpitali onkologicznych - NU-MED Grupa SA (Częstochowa, Elbląg, Katowice, Tomaszów Mazowiecki, Zamość) :
  • szpitale oferują szeroki zakres usług onkologicznych dzięki wyposażeniu w nowoczesny sprzęt diagnostyczny
  • szpitale stosują nowoczesne metody leczenia nowotworów, dzięki temu pacjenci są szybko diagnozowani i mogą rozpocząć leczenie
 • pomoc psychoonkologa na każdym etapie choroby onkologicznej
 • porady dietetyka, który wspiera pacjentów w odpowiednim doborze diety
 • wszechstronne wsparcie pacjentów w walce z chorobą onkologiczną     

 

Fundacja SOS-Życie

http://www.sos-zycie.pl

Zakres działań organizacji
 • sprawuje kontrolę nad procesami usług medycznych na każdym etapie leczenia
 • dba o podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności personelu medycznego, który jest odpowiedzialny za jakość leczenia
 • podejmuje działania w zakresie zwiększenia zaufania pacjenta do personelu medycznego
 • organizuje badania profilaktyczne dla kobiet pod kątem wykrywalności raka piersi i raka szyjki macicy w ośrodkach stacjonarnych i cytomammobusie
 • współpracuje z władzami samorządowymi przy organizacji badań profilaktycznych dla kobiet z małych miejscowości
 • angażuje się w promocję zdrowia w skali całego kraju poprzez aktywne uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach i kongresach medycznych

Z jakiej pomocy możesz skorzystać

 • Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych Fundacji SOS-Życie ukierunkowany na leczenie raka piersi i raka szyjki macicy
 • Możesz wziąć udział w programach profilaktycznych wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u kobiet lub skorzystać z diagnostyki

 

Fundacja STOMAlife

http://stomalife.pl

Zakres działań organizacji
 • walczy z wykluczeniem społecznym, które dotyka pacjentów stomijnych
 • jest głosem pacjentów w przełamywaniu tabu związanego ze stomią
 • podejmuje działania na rzecz edukacji zarówno samych pacjentów, jak i społeczeństwa
 • udziela wsparcia wszystkim osobom ze stomią niezależnie od wieku
 • wspiera m.in rodziców dzieci z chorobami jelitowymi
 • organizuje kampanie społeczne, żeby przedstawić problemy, z którymi mierzą się w codziennym życiu pacjenci ze stomią
 • informuje, pomaga, wspiera i refunduje sprzęt stomijny
Z jakiej pomocy możesz skorzystać
 • STOMALinia - możesz skorzystać z wielu porad na temat właściwej pielęgnacji stomii i ogólnych zasad funkcjonowania ze stomią w codziennym życiu. Odpowiedzi udzielają psycholodzy, lekarze oraz pielęgniarki stomijne
 • punkty konsultacyjno - szkoleniowe - stworzone z myślą o stomikach, jak również o ich bliskich. Tutaj możesz uzyskać bezpłatne porady, które dotyczą pielęgnacji stomii. Punkty są już w województwach : mazowieckim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim
 • karta stomika - ma ułatwić stomikom funkcjonowanie w problematycznych sytuacjach np. podczas kontroli granicznych i odpraw lotniczych. Kartę można otrzymać po wysłaniu wiadomości do biura fundacji na adres biuro@stomalife.pl lub adres fundacji
 • szkolenia online - jest przeznaczone dla pielęgniarek, położnych i opiekunów medycznych, pacjentów oraz ich rodzin na temat opieki nad pacjentami ze stomią jelitową
 • informacja o refundacji sprzętu stomijnego - dostęp do wzoru formularza pod tym linkiem linkiem 

 

Ogólnopolska Federacja Onkologiczna

http://www.federacjaonkologiczna.pl

Zakres działań organizacji
 • prowadzi monitoring otoczenia instytucjonalnego systemu ochrony zdrowia
 • reprezentuje interesy pacjentów onkologicznych wobec organów władzy publicznej, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych interesariuszy systemu ochrony zdrowia
 • prowadzi szeroko zakrojone działania na rzecz pacjentów onkologicznych
 • monitoruje skuteczność wdrażania polityk publicznych w dziedzinie ochrony zdrowia
 • współpracuje z mediami w celu popularyzacji wiedzy o stanie systemu ochrony zdrowia w Polsce
 • włącza się do akcji na rzecz profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia pacjentów onkologicznych w całym kraju
 • bierze udział w pracach krajowych i międzynarodowych organizacji do walki z chorobami nowotworowymi
 • działa na rzecz dostępu do publicznego systemu ochrony zdrowia, niezależnie od sytuacji społeczno-ekonomicznej obywateli
 • współdziała z władzami, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami naukowymi, społecznymi, zawodowymi, które działają na rzecz pacjentów
 • działa na rzecz budowania społecznej świadomości w zakresie profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia chorób onkologicznych w sposób niekolidujący z działaniami członków Federacji
Z jakiej pomocy możesz skorzystać
 • kontakt do instytucji, które zajmują się ochroną zdrowia
 • publikacja raportów na temat leczenia chorób onkologicznych w Polsce
 • dostęp do 8 organizacji onkologicznych o różnym profilu onkologicznym, które są zrzeszone w Federacji:
 1. „Alivia" Fundacja Onkologiczna
 2. Rak 'n' Roll
 3. Polskie Amazonki - ruch społeczny
 4. Stowarzyszenie Nerofibromatozy Polska
 5. Fundacja Pokonaj Raka
 6. Stowarzyszenie Mężczyzn z chorobami prostaty - Gladiator
 7. Fundacja Onkocafe razem lepiej
 8. Fundacja Omea Life rak piersi nie ogranicza

 

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

https://www.pkopo.pl

Zakres działań organizacji
 • działa na rzecz poprawy sytuacji wszystkich chorych onkologicznie
 • walczy o jakości i długości życia osób z chorobami nowotworowymi
 • wdraża najwyższe standardy profilaktyki, diagnostyki, terapii i rehabilitacji onkologicznej
 • przeprowadza szkolenia dla liderów organizacji pacjentów z zrzeszonych w Koalicji w ramach dobrych praktyk i wymiany doświadczeń
 • zajmuje się publikacją dwumiesięcznika "Głos Pacjenta Onkologicznego", do którego piszą pacjenci - dla pacjentów oraz eksperci z dziedziny onkologii
 • organizuje coroczne Forum Pacjentów Onkologicznych, na które zaprasza ekspertów z dziedziny ochrony zdrowia, towarzystw naukowych, medycznych i parlamentarnych komisji zdrowia
 • tworzy kampanie społeczne i edukacyjne
 • wydaje materiały edukacyjne
Z jakiej pomocy możesz skorzystać
 • dostęp do 44 organizacji onkologicznych, które pracują na rzecz pacjentów z różnymi typami nowotworów https://www.pkopo.pl/o
 • OnkoFundusz – internetowa zbiórka pieniędzy na rzecz leczenia i rehabilitacji chorych na raka
 • Pacjent Wykluczony – wsparcie merytoryczne i informacyjne pacjentów i ich bliskich na temat dostępu do leczenia onkologicznego
 • Głos Pacjenta Onkologicznego – bezpłatny dwumiesięcznik kolportowany do placówek onkologicznych i organizacji pacjentów onkologicznych – informacja, edukacja, wsparcie
 • Badania Kliniczne – informacje o aktualnie prowadzonych badaniach klinicznych w zakresie onkologii 
 • Onkologiczne Wojaże – warsztaty dla pacjentów onkologicznych i hematologicznych oraz ich bliskich organizowane na terenie całej Polski
 • Wirtualne warsztaty – filmy edukacyjne dla pacjentów z zakresu onkologii

 

Polskie Towarzystwo Stomijne Pol-ilko

http://www.polilko.pl

Zakres działań organizacji
 • prowadzi politykę informacyjną, szkoleniową i profilaktyczną
 • dba o dobre relacje z personelem medycznym i współpracuje z producentami sprzętu stomijnego
 • prowadzi kampanie społeczne na rzecz zapobiegania chorobom układu pokarmowego
 • propaguje badań specjalistyczne pod kątem chorób nowotworowych
 • zapewnia odpowiednią ilość sprzętu stomijnego na rynku dla pacjentów i dba o ich jakość
 • inspiruje i popiera badania naukowe nad  techniką wytwarzania stomii
 • występuje do Ministerstwa Zdrowia z inicjatywami ustawodawczymi, które mają polepszyć sytuację pacjentów ze stomią
 • podejmuje aktywne działania w zakresie wolontariatu stomijnego. Wolontariuszami są zazwyczaj osoby ze stomią, które dobrze funkcjonujące w życiu codziennym  
 • działa w 20 oddziałach regionalnych, gdzie osoby ze stomią i ich rodziny mogą skorzystać ze wsparcia typu spotkania ze specjalistami i wolontariuszami
 • organizuje spotkania i imprezy integracyjne, zajęcia edukacyjne i profilaktyczne, wyjazdy i turnusy rehabilitacyjne
 • pomaga w miarę swoich możliwości finansowych w zaopatrzenie pacjentów w sprzęt stomijny, a także środki do pielęgnacji stomii      
Z jakiej pomocy możesz skorzystać
 • ścieżki dostępu do producentów sprzętu stomijnego
 • informacja o refundacji sprzętu stomijnego
 • pomoc psychologiczna dla osób, które nie radzą sobie z funkcjonowaniem ze stomią
 • wspieranie aktywizacji społecznej i zawodowej osób po zabiegach wyłonienia stomii

Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti”

http://www.uroconti.pl

Zakres działań organizacji
 • popularyzuje wiedzę na temat nietrzymania moczu (NTM)
 • organizuje spotkania edukacyjne z udziałem lekarzy specjalistów, fizjoterapeutów, pielęgniarek
 • prowadzi zajęć gimnastyczne, które pomagają pacjentom wzmocnić mięśnie dna miednicy
 • aktywnie walczy o prawa pacjentów z nietrzymaniem moczu
Z jakiej pomocy możesz skorzystać
 • zajęcia gimnastyczne wzmacniające mięśnie dna miednicy
 • bezpłatne i otwarte wykłady edukacyjne na temat NTM
 • spotkania integracyjne osób z NTM
 • spotkania z konsultantami medycznymi
 • inicjatywy legislacyjne, których celem jest poprawa życia pacjentów z NTM    
 • forum NTM

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

https://alzheimer-waw.pl

Zakres działań organizacji
 • organizuje różne formy pomocy i wsparcia dla osób chorych na chorobę Alzheimera i na inne choroby otępienne
 • udziela wsparcia psychologicznego opiekunom osób chorych oraz włącza ich do działań samopomocowych
 • prowadzi wymianę informacji i kształci osoby, które opiekują się chorymi
 • wydaje materiały edukacyjne dla chorych i opiekunów
 • popularyzuje wiedzę i pokazuje jak rozwiązywać problemy związane z chorobą
 • organizuje prowadzenie badań naukowych
 • wpływa na politykę zdrowotną i społeczną dla poprawy jakości życia chorych i ich opiekunów
 • współpracuje z ośrodkami zagranicznymi w celu wymiany doświadczeń
Z jakiej pomocy możesz skorzystać
 • wsparcie psychologiczne
 • informacje o źródłach pomocy
 • adresy społecznych i prywatnych domów opieki
 • porady opiekuńczo-pielęgnacyjne
 • poradnik dla opiekuna
 • wykłady i spotkania na temat sposobów opieki w chorobie Alzheimera
 • telefon zaufania
 • grupy wsparcia
 • porady prawne

 

Fundacja SM Walcz o Siebie

http://www.sm-walczosiebie.pl

http://www.szkola-motywacji.pl

Zakres działań organizacji
 • uczestniczy w konsultacjach społecznych aktów prawnych i rozwiązań systemowych, które mają wpływ na sytuację osób chorych, z niepełnosprawnością, wykluczonych społecznie
 • promuje działalność badawczą
 • tworzy sieć lokalnych grup samopomocowych, które wspierają osoby chore, z niepełnosprawnością, wykluczone społecznie w środowisku miejskim i wiejskim
 • organizuje szkolenia, konferencje i warsztaty dla osób z niepełnosprawnością, a także dla personelu medycznego i administracji ośrodków medycznych
 • prowadzi kampanie społeczne i informacyjne na temat sytuacji osób z niepełnosprawnością
 • wspiera osoby z niepełnosprawnością poprzez :
  • dostęp do rehabilitacji
  • pomoc społeczną
  • działalność edukacyjna i szkoleniową
  • inne działania związane z pomocą osobom z niepełnosprawnościami
Z jakiej pomocy możesz skorzystać
 • Portal "Szkoła motywacji" - pomaga pacjentom z SM w organizacji życia z chorobą

          Zakres tematów :

 • ja i mój SM - wywiady z lekarzami specjalistami od SM, historie pacjentów z SM
 • ja i mój lekarz - komunikacja pacjent - lekarz
 • ja i pracodawca - zasady współpracy i prawa pracowników z SM
 • rodzic z SM - ciąża i macierzyństwo kobiet z SM
 • personalizacja leczenia - metody badawcze i lecznicze SM        
 • dieta - sposób odżywiania w chorobach immunologicznych
 • rehabilitacja i ruch - porady specjalistów

 

Fundacja Stwardnienie.Rozsiane.Info

http://www.stwardnienierozsiane.info

Zakres działań organizacji
 • prowadzi działalność informacyjną, promocyjną, szkoleniową, badawczą, dokumentacyjną i wydawniczą
 • organizuje seminaria, konferencje, wydarzenia kulturalne i artystyczne, zawody sportowe, kampanie społeczne i edukacyjne, które dotyczą problematyki chorób neurologicznych
 • opiniuje w sprawach publicznych istotnych dla osób chorych na stwardnienie rozsiane oraz inne choroby neurologiczne
 • pozyskuje środki na działalność fundacji, w tym darowizn, pożyczek, subwencji
 • organizuje zbiórki środków finansowych
 • prowadzi z innymi podmiotami w kraju i za granicą działalności na rzecz zwiększania świadomości na temat choroby stwardnienia rozsianego
 • wspiera działalność innych podmiotów, których cele są zbieżne z celami fundacji
 • organizuje i promuje wolontariat
Z jakiej pomocy możesz skorzystać
 • Forum  - porady dla osób chorujących na stwardnienie rozsiane:
  ​ Poruszane tematy :
  • badania diagnostyczne
  • pierwsze kroki po diagnozie
  • objawy SM
  • leki, programy lekowe, leczenie w Polsce i innych krajach
  • rzuty choroby i ich leczenie
  • rehabilitacja
  • dieta i suplementy diety
  • medycyna alternatywna
  • przeszczep komórek macierzystych
  • badania kliniczne
  • badania kontrolne
 • Konferencje dla pacjentów i ich bliskich

 

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

http://www.ptsr.org.pl

Zakres działań organizacji
 • organizuje pomoc dla członków stowarzyszenia w rozwiązywaniu ich problemów życiowych poprzez pomoc prawną i socjalną
 • współdziała z administracją państwową i samorządową, placówkami służby zdrowia
   i opieki społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnościami
 • finansuje na ustalonych zasadach koszty leczenia i rehabilitacji leczniczej, społecznej oraz zawodowej
 • promuje i wspiera aktywny tryb życia osób ze stwardnieniem rozsianym
 • udziela wsparcia psychologicznego w przezwyciężaniu kryzysu psychicznego
 • organizuje pomoc mającą na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnienia i bezradności
 • reprezentuje interesy osób chorych na stwardnienie rozsiane przed sądami administracyjnymi i organami władzy państwowej
 • prowadzi działalność popularyzatorską, wydawniczą, informacyjno-uświadamiającą, zmierzającą do pełnej integracji ze społeczeństwem
 • ułatwia osobom chorym na stwardnienie rozsiane podejmowania zatrudnienia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a także podejmowania działalności społeczno-użytecznej
 • inicjuje i uczestniczy w pracach naukowo - badawczych oraz legislacyjnych, które mają poprawić sytuację osób niepełnosprawnych
 • opiniuje produkcję sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych
 • aktywizuje różne środowiska do działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • pogłębia wrażliwość społeczną różnych środowisk do działania na rzecz osób ze stwardnieniem rozsianym
 • udziela pomocy interwencyjnej w załatwianiu indywidualnych spraw osób ze stwardnieniem rozsianym
 • organizuje szkolenia, kongresy, konferencje, sympozja, posiedzenia, zjazdy, poradnictwa, wykłady, prelekcje, seminaria, spotkania, imprezy kulturalne, rekreacyjne, oświatowe, projekcje filmowe i inne.
 • zabiera głos w publicznych debatach
 Z jakiej pomocy możesz skorzystać
 • infolinia SM w ramach Centrum Informacyjnego SM - tel. (22) 127 48 50
 • konsultacje prawne, psychologiczne, socjalne dla osób z SM i ich bliskich w ramach Centrum Informacyjnego SM
 • konsultacje neurologiczne dla osób z SM po diagnozie w ramach Centrum Informacyjnego SM
 • bezpłatne materiały edukacyjne i informacyjne dotyczące SM dla osób z SM, ich rodzin oraz lekarzy
 • pomoc lokalna w ramach oddziałów PTSR (konsultacje neurologiczne, psychologiczne, rehabilitacja domowa oraz na oddziałach, integracja społeczna - spotkania, wyjazdy integracyjne, koncerty, pomoc asystentów, wydawnictwa, warsztaty z ekspertami)
 • Mapa SM - interaktywne narzędzie umożliwiające wyszukiwanie ośrodków leczenia SM w całej Polsce:
 • Pacjenci dla Pacjentów - program samopomocy osób z SM
 • Program Leczenia i Rehabilitacji (PLiR) - umożliwia gromadzenie środków finansowych przez osoby z SM na wydatki związane z leczeniem:  
 • Abilimpiada - olimpiada umiejętności osób z SM 9. Warsztaty, konferencje tematyczne

 

Fundacja NIKA

http://www.nika.org.pl

Zakres działań organizacji
 • wsparcie osób chorych na migrenę
Z jakiej pomocy możesz skorzystać
 • Wsparcie dla osób chorych na migrenę w zakresie:
  • poprawy sytuacji formalno-prawnej związanej z pracą zawodową
  • dostępności do nowych terapii lekowych
  • zmiany postawy społecznej wobec osób dotkniętych migreną
  • propagowania idei "slow life" na rzecz zdrowego trybu życia
 • Leczenie migreny – jak sobie radzić:
  • środki wspomagające przy ataku bólu
  • leczenie farmakologiczne
  • terapie manualne w migrenie
  • zioła w migrenie
  • suplementacja w migrenie

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń ECOSerce

http://www.ecoserce.pl

Zakres działań organizacji
 • wspiera pacjentów z chorobami serca i naczyń oraz ich opiekunów
 • prowadzi działania, które promują podnoszenie standardów leczenia chorób serca i naczyń
 • organizuje kongresy, konferencje, seminariów, szkolenia i wykłady związane z celami stowarzyszenia
 • uczestniczy w wydarzeniach związanych z opieką kardiologiczną pacjentów, które są powiązane z celami stowarzyszenia
 • opiniuje i zajmuje stanowisko w sprawach, które dotyczą problemów pacjentów z chorobami serca i naczyń
 • rozwija kontakty i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pacjenckimi, które działają na rzecz pacjentów kardiologicznych
 • prowadzi działalność wydawniczo-publikacyjną, która ma na celu promocję celów stowarzyszenia
 • inicjuje i współorganizuje akcje, żeby zgromadzić środki finansowe na działalność statutową stowarzyszenia
 • wskazuje kierunki rozwoju kardiologii organom władzy administracyjnej  samorządowej oraz społeczeństwu za pośrednictwem mediów
Z jakiej pomocy możesz skorzystać
 • pomoc pacjentom z chorobami serca w dostępie do placówek kardiologicznych, specjalistów oraz nowoczesnych metod leczenia
 • wzajemne wsparcie pacjentów w czasie choroby i powrocie do zdrowia  
 • dostęp do rzetelnych informacji na temat chorób serca, powikłań i chorób współistniejących
 • możliwość przyłączenia się do kampanii na rzecz walki ze smogiem

 

Fundacja Serce Anielki

http://fundacjaserceanielki.org

Zakres działań organizacji
 • organizuje kampanie na rzecz zwiększenia liczby transplantacji organów
 • monitoruje liczbę przeprowadzanych transplantacji organów u dzieci w skali całego kraju
 • prowadzi aktywną działalność informacyjną w zakresie nowoczesnych metod leczenia
 • wspiera osoby oczekujące na przeszczep organów i ich rodziny
 • prowadzi szkolenia dla personelu medycznego z komunikacji z pacjentami
 • walczy o lepsze standardy opieki na oddziałach dziecięcych
 • wydaje materiały edukacyjne i promocyjne na temat transplantologii
Z jakiej pomocy możesz skorzystać
 • wsparcie psychologiczne dla rodziców, którzy zdecydowali się na oddanie organu swojego dziecka
 • opieka i pomoc dla rodziców, których dzieci oczekują na przeszczep organów
 • edukacja rodziców i opiekunów na temat praw dziecka
 • współpraca z lekarzami, psychologami, psychiatrami w pediatrii i transplantologii
 • pomoc przy organizacji środków finansowych na leczenie dziecka

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

https://diabetyk.org.pl

Zakres działań organizacji
 • wydaje książki i czasopisma na temat cukrzycy i diabetyków
 • inicjuje i wspiera obchody Światowego Dnia Cukrzycy i Dnia Diabetyka
 • organizuje spotkania dyskusyjne, seminaria, sympozja, konferencje i sesje popularnonaukowe
 • prowadzi poradnictwo prawne
 • pomaga materialnie diabetykom i zaopatruje w sprzęt
 • organizuje stanowiska do badań poziomu cukru podczas lokalnych imprez masowych    
 • prowadzi grupy samopomocowe i przeciwdziała wykluczeniu społecznemu
Z jakiej pomocy możesz skorzystać
 • lokalna integracja diabetyków i ich rodzin w 350 oddziałach na terenie kraju
 • bezpłatne szkolenia, warsztaty, konferencje, spotkania dla diabetyków i ich rodzin na terenie kraju
 • dostęp do najnowszych publikacji naukowych na temat cukrzycy
 • Platforma KtoMaLek.pl - informacja, gdzie znaleźć leki.
 • porady specjalistów w zakresie całego cyklu życia z chorobą w formie artykułów, podręczników, biuletynów

 

Fundacja Diabeciaki

https://www.diabeciaki.pl

Zakres działań organizacji
 • współpracuje z różnymi placówkami specjalistycznymi świadczącymi usługi zdrowotne dla diabetyków
 • działa w kierunku dostosowania otoczenia do potrzeb dzieci i młodzieży z cukrzycą
 • zakłada i prowadzi ośrodki, które umożliwiają rehabilitację, integrację, edukację dzieci oraz zapewnia pomoc rodzicom
 • organizuje i finansuje imprezy sportowe, kulturalne
 • rozprowadzania środki w leczeniu cukrzycy 
 • upowszechnia nowe leki i metody leczenia choroby
 • prowadzeni działalności wydawniczą i promocyjną, a także popularyzuje wiedzę o cukrzycy
 • współpracuje z lekarzami, którzy sprawują opiekę nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
 • interweniuje w przypadkach, które wymagają pomocy socjalnej i prawnej
 • współpracuje z organami państwowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.
Z jakiej pomocy możesz skorzystać
 • bezpłatne indywidualne konsultacje psychologiczne
 • bezpłatne porady prawne w zakresie prawa: spadkowego, karnego, cywilnego, opiekuńczego i rodzinnego
 • dostęp do portalu Cukrzyca.pl - informacje na temat choroby opracowane przez zespół specjalistów
 • rekomendowane sklepy z żywnością i sprzętem dla diabetyków
 • szkolenia z obsługi portalu LibreView
 • Pestka - klub dla osób niesamodzielnych i ich otoczenia

Fundacja eFkropka

http://www.ef.org.pl

Zakres działań organizacji
 • organizuje i wspiera działania związane z ochroną i promocją zdrowia psychicznego poprzez zakładanie i prowadzenie: 
 • oddziałów dziennych i hosteli
 • tzw. mieszkań chronionych
 • poradni zdrowia psychicznego
 • zakładów pracy chronionej
 • warsztatów terapii zajęciowej
 • środowiskowych domów wsparcia
 • spółdzielni socjalnych
 • usług opiekuńczych 
 • organizuje i wspiera aktywizację zawodową oraz promuje zatrudnianie osób z zaburzeniami psychicznymi
 • promuje i tworzy wolontariat na rzecz fundacji
 • inicjuje i prowadzi programy edukacyjne, w tym szkolenia, wykłady
 • organizuje sympozja naukowe
 • uczestniczy w akcjach promujących zdrowie psychiczne
 • prowadzi działalność wydawniczą i badawczą
Z jakiej pomocy możesz skorzystać
 • wsparcie grupy integrującej osoby dotknięte depresją
 • pomoc edukatora – osoby z doświadczeniem w kryzysie psychicznym
 • dostęp do placówek leczniczych, które zajmują się zdrowiem psychicznym
 • program – staż gastronomiczny dla osób po przebytym kryzysie psychicznym
 • program "Razem do samodzielności" – wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

http://msoon.org.pl

Zakres działań organizacji
 • przeciwdziała marginalizacji najsłabszych i występuje w roli ich rzecznika
 • opiniuje i konsultuje rozwiązania legislacyjne, programy społeczne na rzecz osób niepełnosprawnych
 • współpracuje z władzami samorządu terytorialnego, administracją rządową oraz przedstawicielami biznesu w zakresie analizy potrzeb środowisk osób niepełnosprawnych
 • opracowuje strategię realizacji Karty Praw Osób Niepełnosprawnych oraz różnych programów wyrównawczych
 • pomaga organizacjom członkowskim w wypełnianiu ich zadań statutowych
 • działa na rzecz rozwoju poprzez wzajemną współpracę merytoryczną, organizacyjną  techniczną
Z jakiej pomocy możesz skorzystać
 • dostęp do 19 organizacji o różnym profilu działalności, które wchodzą w skład sejmiku 
 • reprezentacja interesów osób z niepełnosprawnością, jeśli zwrócą się o taką pomoc  
 • organizacja pomoc dla pacjentów i ich rodzin
 • informacja o dostępnych formach pomocy w zakresie dostępu do świadczeń, rozwiązań ustawowych i wsparcia finansowego 

 

Koalicja „Na Pomoc Niesamodzielnym”. Związek stowarzyszeń

https://niesamodzielnym.pl

Zakres działań organizacji
 • prowadzi aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, przewlekle chorych
 • organizuje warsztaty, seminaria, konferencje, akcje promocyjne i informacyjne, koncerty, wystawy i imprezy kulturalne
 • prowadzi działania na rzecz poprawy jakości życia osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych
 • promuje rozwiązania, które są ukierunkowane na samodzielność oraz bezpieczne funkcjonowanie osób niesamodzielnych i ich opiekunów
Z jakiej pomocy możesz skorzystać

 

Fundacja Projekt Starsi

https://www.projektstarsi.pl

Zakres działań organizacji
 • prowadzi działalności badawczo-rozwojową, informacyjną, edukacyjną i popularyzatorską w zakresie problematyki osób starszych
 • podejmuje działania psychologiczne, pedagogiczne, medyczne, opiekuńcze, prawne na rzecz osób starszych i ich otoczenia, także tych związanych z przemocą wobec nich
 • wspiera inicjatywy w zakresie celów fundacji oraz popiera nowatorskie projekty w tej dziedzinie
 • organizuje wykłady, sympozja, seminaria, warsztaty naukowe, konferencje
 • organizuje różne formy aktywności indywidualnych i zbiorowych, w tym wspiera i upowszechnia kulturę fizyczną
 • współpracuje z instytucjami w zakresie zbierania informacji, wymiany doświadczeń i tworzenia nowych rozwiązań w dziedzinie pomocy społecznej osobom starszym i ich otoczenia
 • prowadzi działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób starszych
 • działa w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia
Z jakiej pomocy możesz skorzystać
 • Program pomocy dla osób starszych, którzy doświadczają przemocy 
 • pomoc interwencyjna
 • konsultacje psychologiczne
 • konsultacje prawne
 • grupa wsparcia

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

http://www.prawapacjenta.eu

Zakres działań organizacji
 • inicjuje, wspomaga i prowadzi kampanie społeczne i edukacyjne na temat praw pacjenta i postaw prozdrowotnych
 • organizuje i prowadzi szkolenia, debaty, warsztaty, konferencje związane z problematyką ochrony zdrowia
 • wspiera i aktywizuje środowiska, które działają na rzecz pacjentów i osób w trudnej sytuacji życiowej, w tym osób starszych
 • kształci w zakresie podnoszenia wiedzy i świadomości obywatelskiej w obszarze praw pacjentów i polityki zdrowotnej państwa
 • prowadzi studia i badania na temat prawa pacjenta i edukacji zdrowotnej
 • współpracuje w zakresie praw pacjentów i edukacji zdrowotnej z organami państwowymi takimi jak: samorządy, organizacje pozarządowe i branżowe, organizacje zrzeszające pacjentów
 • zajmuje się poradnictwem prawno-organizacyjnym i merytorycznym dla pacjentów, ich opiekunów oraz innych osób w trudnej sytuacji życiowej
 • tworzy raporty, analizy, opracowania
 • prowadzi działalność wydawniczą
Z jakiej pomocy możesz skorzystać
 • materiały edukacyjne na temat praw pacjenta i zachowania prozdrowotnego
 • raporty z badań o tematyce zdrowotnej