Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - dyżury w aptece

14.12.2023
Projekt zarządzenia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy lub dyżurów w porze nocnej w aptece.

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne

13.12.2023
Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

Projekt zarządzenia - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

06.12.2023
Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - SOR i IP

29.11.2023
Projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz świadczenia w izbie przyjęć.

Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie - nocna i świąteczna opieka zdrowotna

27.11.2023
Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie - profilaktyczne programy zdrowotne

20.11.2023
Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne.