Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem ("Za życiem")

25.11.2019
Centrala NFZ przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki opieki nad kobietą i dzieckiem

Projekt zarządzenia - rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

15.11.2019
Komunikat w celu przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe (KOS-zawał)

14.11.2019
Komunikat w celu przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe (KOS-zawał).

Projekt zarządzenia - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

14.11.2019
Komunikat w celu przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Projekt zarządzenia - profilaktyczne programy zdrowotne

14.11.2019
Komunikat w celu przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne

Projekt zarządzenia - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

14.11.2019
Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie