Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - komunikat XML - zaopatrzenie w wyroby medyczne

23.07.2018
Projekt zarządzenia w sprawie określenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego zaopatrzenia w wyroby medyczne.

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – programy lekowe

11.07.2018
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt nowego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Projekt zarządzenia – świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

03.07.2018
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – programy lekowe

22.06.2018
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Projekt zarządzenia - szczegółowy komunikat sprawozdawczy XML - świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

12.06.2018
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie określenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - program pilotażowy w Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP)

30.05.2018
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego w Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP).