Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia – Opieka paliatywna i hospicyjna

12.01.2024
Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna

Projekt zarządzenia - rehabilitacja - programy zdrowotne - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

29.12.2023
Projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

Projekt zarządzenia - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

22.12.2023
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – chemioterapia

22.12.2023
Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Projekt zarządzenia– leczenie szpitalne – programy lekowe

20.12.2023
Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Projekt zarządzenia - dyżury w aptece

14.12.2023
Projekt zarządzenia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy lub dyżurów w porze nocnej w aptece.