Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Komunikaty sprawozdawcze XML - deklaracje POZ/ KAOS

19.01.2015
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących deklaracji POZ/ KAOS, zwrotnych wyników weryfikacji deklaracji POZ/ KAO

Kryteria oceny ofert - STM

05.12.2014
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii przez właściwe podmioty projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie kryteriów oceny ofert w rodzaju: leczenie stomatologiczne.

Leczenie szpitalne - programy lekowe

03.12.2014
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne

Leczenie stomatologiczne

28.11.2014
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii przez właściwe w sprawie podmioty projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki

Leczenie szpitalne

27.11.2014
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii przez właściwe w sprawie podmioty projekt zarządzenia zmieniającego zmieniające zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji

Podstawowa opieka zdrowotna

26.11.2014
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii przez właściwe podmioty projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna