Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Leczenie szpitalne - programy lekowe - projekt zarządzenia

26.03.2015
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne...

Komunikaty sprawozdawcze XML

16.03.2015
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.

Leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

13.03.2015
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii przez właściwe podmioty projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie 72/2014/DSOZ...

Kryteria oceny ofert - leczenie szpitalne

03.03.2015
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii przez właściwe podmioty projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie kryteriów oceny ofert w części dotyczącej rodzaju: leczenie szpitalne (hospitalizacja, hospitalizacja planowa).

Leczenie szpitalne - programy lekowe

28.01.2015
W związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2015 r. (Dz. Urz. MZ, poz. 80)...

Warunki postępowania dotyczące zawierania umów

22.01.2015
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.