Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - opieka długoterimnowa

12.06.2019
Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

Projekt zarządzenia – w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego XML

30.05.2019
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne - świadczenia w szpitalnym oddziale ratynkowym oraz w izbie przyjęć

28.05.2019
Komunikat dotyczący przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie...

Projekt zarządzenia - realizacja programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

27.05.2019
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w celu wyrażenia opinii przedstawia projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - leczenie szpitalne - chemioterapia

27.05.2019
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w celu wyrażenia opinii przedstawia projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - ambulatoryjna opieka specjalistyczna

27.05.2019
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w celu wyrażenia opinii przedstawia projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna.