Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Komunikat DSOZ

29.04.2010
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki...

Komunikat DGL

07.04.2010
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt opisu terapeutycznego programu zdrowotnego Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B.

Komunikat DSOZ

16.03.2010
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

Komunikat DSOZ

05.10.2009
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na...

Komunikat DSM

17.09.2009
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekty zarządzeń prezesa NFZ na 2010 r.

Komunikat DSOZ

17.09.2009
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekty zarządzeń prezesa NFZ na 2010 r.