Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Komunikat DSOZ

15.09.2009
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekty zarządzeń prezesa NFZ na 2010 r.

Komunikat DGL

11.09.2009
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekty zarządzeń prezesa NFZ na 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne oraz w...

Komunikat DGL

05.08.2009
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt opisu terapeutycznego programu zdrowotnego: Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego.

Komunikat DGL

27.07.2009
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekty opisów terapeutycznego programów zdrowotnych.

Komunikat DGL

03.06.2009
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Komunikat DSOZ

01.06.2009
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.