Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Komunikat DGL

01.06.2009
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego Zarządzenie Nr 98/2008/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju...

Kominikat DSOZ

22.05.2009
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

Komunikat DSOZ

12.05.2009
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

Komunikat DSOZ

10.04.2009
Komunikat w sprawie projektu grup zabiegowych w opiece ambulatoryjnej.

Komunikat DGL

01.04.2009
Komunikat w sprawie projektu opisu terapeutycznego programu zdrowotnego "Leczenie glejaków mózgu".

Komunikat DSOZ

27.02.2009
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.