Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie - profilaktyczne programy zdrowotne

20.11.2023
Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne.

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – programy lekowe

31.10.2023
Centrala NFZ przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty.

Projekt zarządzenia - onkologiczne świadczenia kompleksowe

18.10.2023
Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych (projekt z dnia 17.10.2023 r.)

Projekt zarządzenia w sprawie szczepień ochronnych w aptece

18.10.2023
Projekt zarządzenia w sprawie ogólnych warunków zawierania i realizacji umów na wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptece.

Projekt zarządzenia - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

04.10.2023
Projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Projekt zarządzenia w sprawie jednolitego pliku sprawozdawczego

21.09.2023
Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML