Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 20/2022/IV

20.09.2022
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2022 r.

Uchwała Nr 19/2022/IV

20.09.2022
w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za II kwartał 2022 r.

Uchwała Nr 18/2022/IV

20.09.2022
w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie odwołania Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw Medycznych.

Uchwała Nr 17/2022/IV

20.07.2022
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie niezbędnych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy

Uchwała Nr 16/2022/IV

15.07.2022
w sprawie przeznaczenia zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2021 r.

Uchwała Nr 15/2022/IV

15.07.2022
w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 r.