Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 11/2023/IV

20.04.2023
z dnia 18 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 r.

Uchwała Nr 10/2023/IV

20.04.2023
z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości NFZ zlokalizowanej przy ul. Czartoryskiego w Częstochowie służebnością przesyłu

Uchwała Nr 9/2023/IV

06.04.2023
z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na dostawę energii elektrycznej.

Uchwała Nr 8/2023/IV

20.03.2023
w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2022 r.

Uchwała Nr 7/2023/IV

03.03.2023
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie niezbędnych czynności i zawarcie umowy na zakup usługi asysty technicznej i konserwacji (ATiK) dla oprogramowania Oracle posiadanego przez Zamawiającego.

Uchwała Nr 6/2023/IV

03.03.2023
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy na świadczenie usługi infolinii Telefonicznej Informacji Pacjenta na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia