Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 9/2020/IV

15.09.2020
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 r.

Uchwała Nr 8/2020/IV

15.09.2020
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 r.

Uchwała Nr 7/2020/IV

15.09.2020
w sprawie pokrycia straty netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2019 r.

Uchwała Nr 6/2020/IV

15.09.2020
w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za I kwartał 2020 r.

Uchwała Nr 5/2020/IV

15.09.2020
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.  

Uchwała Nr 4/2020/IV

01.09.2020
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2019 r.