Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 16/2022/IV

15.07.2022
w sprawie przeznaczenia zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2021 r.

Uchwała Nr 15/2022/IV

15.07.2022
w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 r.

Uchwała Nr 14/2022/IV

15.07.2022
w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2022 r.

Uchwała Nr 13/2022/IV

01.07.2022
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2022 r.

Uchwała Nr 12/2022/IV

01.07.2022
w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za I kwartał 2022 r.

Uchwała Nr 11/2022/IV

01.07.2022
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2021 r.