Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 31/2023/IV

22.12.2023
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie niezbędnych czynności i zawarcie umowy na usługi serwisowe dla rozwiązań firmy Cisco w Centrali i oddziałach wojewódzkich NFZ

Uchwała Nr 30/2023/IV

22.12.2023
w sprawie przyjęcia okresowego Sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2023 r.

Uchwała Nr 29/2023/IV

22.12.2023
w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 r.

Uchwała Nr 28/2023/IV

29.11.2023
z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 r.

Uchwała Nr 27/2023/IV

29.11.2023
z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Planu pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 r.

Uchwała Nr 26/2023/IV

06.10.2023
z dnia 4 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 r.