Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 21/2023/IV

18.07.2023
z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości NFZ zlokalizowanej przy ul. Wolności 18 w Jeleniej Górze służebnością przesyłu

Uchwała Nr 20/2023/IV

18.07.2023
z dnia 14 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 r.

Uchwała Nr 19/2023/IV

18.07.2023
z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na potrzeby Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 18/2023/IV

18.07.2023
z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 r.

Uchwała Nr 17/2023/IV

28.06.2023
z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za I kwartał 2023 r.

Uchwała Nr 16/2023/IV

28.06.2023
z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2022 r.